Wellness & spa šta je potrebno znati

Uopšteno o wellness-u

Wellness turizam spada u jedan od najstarijih turističkih pravaca, naročito ako se uzme u obzir način na koji su Grci i Rimljani dolazili do blagostanja, zatim putovanja srednjevekovnih hodočasnika kao i nekadašnjih letovanja Evropskog imućnog sloja na obalama mora u 18. i 19. veku.

ZdravljeU poslednje dve decenije, beleži se trend rasta broja korisnika wellness usluga o čemu svedoči sve veći broj wellness & spa centra različitog tipa, u kojem svakako prednjače zemlje sa bogatom banjskom tradicijom, poput Mađarske.Uzroci koji dovode do popularizacije i omasovljavanja wellness turizma su mnogobrojni i široki. Napredak medicine i produžavanje životnog veka ljudi, samim tim i inovacija na očuvanju ljudskog zdravlja doprineli su suzbijanju mnogih bolesti, istovremeno uvek se pojavljuju nove, sa večitim teorijama zavera u pogledu farmaceutske industrije, što bismo svakako ovde ostavili po strani. Međutim, neoboriva je činjenica da i pored suzbijanja mnogih bolesti, mentalni, psihološki i emocijonalni problemi savremenog čoveka beleže takodje trend rasta i u značajnoj meri utiču na kvalitet života kao večito žarište i okidač za nastanak drugih bolesti.

Depresija i oboljenja koja su direktna posledica stresa su prema podacima mnogih istraživanja jedan od najčešćih oboljenja 21. veka. Naravno, tada se u najvećem procentu, usled psihijatrijske pomoći izlazi iz problema traže u farmaceutskim psihomotornim lekovima, čije korišćenje svakako ima druge zdravstvene posledice, kojim se polako ulazi u "začarani krug" manjeg ili većeg zla po čoveka. Upravo zbog navedenog, sve je veći broj ljudi koji spas od savremenog, stresnog i brzog načina života, upravo traže u wellness & spa turizmu, sinonimu koji sve više koristi uz tradicionalni naziv "banja" odnosno "banjski turizam" sa svojim novim specifičnostima. Upravo pored mnogobrojnih fizičkih koristi, koje donosi korišćenje usluga kvalitetnih wellness & spa centara, značajnu ulogu čine i psihološke, kao oblik psihičkog, mentalnog opuštanja, podsticanje blagostanja čitavog organizma dovodeći ga u prirodni psihofizički balans.

Wellness bi trebao da bude način života, ka unapređenju sopstvenog kvaliteta života, kako bismo dostigli balans tela, uma i duha, poštujući sopstvene izbore i mogućnosti koje su nam na raspolaganju. Postizanje takvog blagostanja u danasnjem brzom životu, poslovnim i materijalnim stresovima i večitim manjkom vremena za nas same, predstavlja svojevrsni izazov. Koliko god da mislimo da je ovo psihofizičko blagostanje luksuz, za njegovo praktikovanje više nisu potrebna enormna finansijska ulaganja, naročito ako se uzme u obzir sve veća dostupnost kvalaitetnih banja, wellness i spa centara u kojima prednjače kulture pojedinih zemalja, upravo iz razloga što ovaj segment sve više prerasta u potrebu savremenog čoveka, a ne svojevrsni luksuz.

Takođe, ako bolje sagledamo, wellness je svuda oko nas, samo je potrebno da ga primetimo, praktikujemo i nađemo malo vremena za sebe, umesto večitih izgovora. On se može sagledati pored pomenutog wellness turizma i u duhovnom uzdizanju, zdravom izboru hrane, jutarnjoj šetnji, fizičkoj aktivnosti, druženju, dobrim pozitivnim mislima.

Za one koje se prepuste iskustvima wellness turizma, ona postaju mnogo više od klasičnih klišeiranih putovanja, poprimajući veća zadovoljstva turiste, čineći ga sretnijim, zadovoljnijim, odmornijim, koji će pored koristi koje mu donosi poseta wellness & spa centru, zasigurno bolje percipirati i samu turističku destinaciju, te će mu i kompletan utisak sa turističkog putovanja, poprimiti bolju memoriju istog i pričiniće mu veće zadovoljstvo.

Upravo zbog nametnute potrebe savremenog stresnog života i sve većeg broja i boljeg kvaliteta turističkih destinacija sa obiljem wellness sadržaja, sve je i više ljudi koji pridaju značaj ovom turističkom segmentu, jer već nakon prve posete, osećaju se bolje, težeći da wellness spapraktiukuju svoja iskustva dalje. Takodje, konkurencija u kulturama odredjenih naroda i prirodnim predispozicijama njihovih regija, sa razvijenom wellness & spa ponudom, utiču na večito medjusobno takmičenje u pogledu kvaliteta, samim tim unapredjujući svoje sadržaje što krajnjem korisniku, svakako ide u prilog i zbog toga uvek treba birati destinacije sa bogatom wellness & spa ponudom, u kojima svakako predjače određene zemlje, među kojima zasigurno jeste Mađarska.

Wellness & spa osnovni pojmovi

wellness spaU daljem ćemo se potruditi da ljudima koji do sada nisu posećivali wellness & spa centre ili koji imaju malo iskustva u tom pogledu, konkretno približimo najčešće sadržaje wellness & spa centara, banja i njihov značaj za zdravstvene potrebe čoveka. Naime, mnogi bi na početku rekli "wellness & spa centar" svakako predstavljaja sinonim moderne, savremene banje, koji se preko noći udomaćio u jezike drugih naroda, uključujući i naš. Taj izraz izaziva mnoge zabune kod ljudi, a naročito onih koji nisu praktikovali posete istima, što ih dodatno čini poprilično nesigurnim. Takodje, oko ovog izraza i definisanju zančenja istog, često se vode polemike i izražavaju različiti stavovi i ako se isti redovno koristi svuda gde je to moguće. U samom bukvalnom prevodu sa Engleskog jezika reč "wellness" znači zdravlje, "spa" banja, mineralno vrelo i sl. Međutim reč "wellness" u korišćenju, poprimio je šire značenje, a mi bismo ga sveli pod sušitnu zdravog načina žiovta, uključujući zdravu ishranu, kretanje, posetu banjama, fizičku aktivnost, duhovno uzdizanje, drženje, pozitivne misli i sl.

Reč "spa" se najčešće koristi za sve što ima veze sa zdravljem, a podrazumeva korišćenje i uživanje u vodi ili uz pomoć vode, što može biti plivanje, razne hidromasaže, tropske kiše, knaipp (šetanje neizmenično u toploj i hladnoj vodi), parno kupatilo, lekovita termalna i mineralna voda i sl.  te se samim tim značenje sinonima "wellness & spa centar" može prevesti kao "zdravstveni vodeni centar". Medjutim, postoji nešto što suštinski razdvaja značenje reči "banja" od udomaćenog sinonima u našem jeziku "wellness & spa centra", a to je lekovita banjska voda. Naime, wellness & spa centri vrlo često su izgradjeni samostalno ili u sastavu nekog smeštajnog kompleksa, na nekoj izabranoj lokaciji, imaju zdravstvene i vodene sadržaje, medjutim nemaju zvanično deklarisanu lekovitu banjsku vodu ili odlike banjskog centra na osnovu drugih parametara, dok banje po pravilu imaju zvanično sertifikovanu prirodnu lekovitu vodu ili neki drugi certifikovani parametar. Obično banje, prati i banjska tradicija.

Napominjemo, da vrlo često u okviru banja postoje posebno izgradjeni ili nadograđeni wellness & spa centri koji za potrebe istih koriste u nekim segmentima lekovitu banjsku vodu. Ova razlika ne treba da nas udalji od wellness & spa centara, jer su takođe veoma zdravstveno korisni, izgrađeni uglavnom po savremenim standardima, a i u zavisnosti od realnih potreba. Npr. lekovitu banjsku termalnu (toplu) vodu, osobe koje imaju kardiovaskularnih problema ne bi trebali da koriste, te im sam pojam banje i ne znači puno, dok recimo nekome ko ima problema sa zglobovima, reumom i sl., a nema kariovaskularnih problema, banja sa lekovitom termalnom vodom više znači od klasičnog wellness & spa centra. U poslednjoj deceniji, primetan je trend da se uz wellness & spa centre ili zajedno sa njima, grade zabavni vodeni sadžaji, popularno nazvani aqua parkovi, nastali kao potreba za mlađu populaciju, decu, gde se porodičnim boravkom u istim, zadovoljavaju različite potrebe. Šire fokusirani centri, ne zaobilaze ni sportsko-rekreativne bazene za plivanje, kao i širi sportski sadržaj uz wellness & spa centre.

Hidromasaze

Za one koji još uvek ne znaju, odlazak u wellness & spa centar je veoma jednostavan i mogu da ga koriste svi koji imaju želju da se osećaju bolje, te ćemo se u daljem tekstu potruditi da približimo i pojednostavimo sušinu wellness & spa sadržaja, kako god da ga drugi nazivaju i oslobodimo Vas bilo kakvih predrasuda. Za početak, dovoljani su Vam kupaći kostim, peškir, papuče, kao i želja za dobrim osećajem.

Pred sam ulazak u wellness & spa centar

Za one koji prvi put odlaze u wellness & spa centar, naravno pored papuča, kupaćeg kostima i peškira, potrebno je u najvećem broju slučajeva razmišljati i o sredstvima za ličnu higijenu (šampon, sapun, gel za tuširanje i sl.), kako bi se nakon boravka i korišćenja sadržaja mogli istuširati. U pojedinim wellness & spa centrima, naročito onima koji u svom sastavu imaju i smeštajni kapacitet, gostima/klijentima je na raspolaganju badem mantil, peškir i sredstva za ličnu higijenu, dok u većini wellness & spa centara, gost/klijent dobija i pamučno platno koje se koristi prilikom odlaska u saune. U najvećem broju wellness centara, prilikom ulaska, a nakon kupovine karte, gost/klijent dobija vodootpornu magnetnu narukvicu koja je ujedno i ključ za ormar u kojem gost/klijent drži zaključane sve svoje lične stvari nakon presvlačenja, odnosno za vreme korišćenja wellness & spa centra. Neki wellness & spa centri, koriste narukvice sa okačenim malim ključevima i ispisanim brojem ormara na istim ili klasične ključeve, što se razvojem tehnologije polako prevazilazi i sve su zastupljenije opisane magnetne narukvice.

Svlacionica

Nakon presvlačenja i zaključavanja ličnih stvari u orman za stvari, gost/klijent odlazi u wellness & spa sadržaj. Napominjemo, da je praksa u većini wellness & spa centara, da se u standardnu cenu karte (ulaznice) podrazumeva korisćenje svih sadržaja wellness & spa, osim onih gde je potrebna neposredna aktivnost i stručnost zaposlenih nad klijentom, kao što su masaže, medicinski tretmani, saloni za negu i sl., ali sve to svakako zavisi od politike poslovanja samog centra, a na gostu/klijentu je da bira prilikom kupovine da li želi dodatne usluge ili ne. U najvećem broju slučajeva postojeći wellness & spa centri omogućavaju da jedini put odlaska iz svlačionice do wellness & spa sadržaja prolazi kroz toalet sa toplom i hladnom vodom, odvojeno posebno za muškarce i žene, što je ujedno i put povratka u svlačionice, gde pred sam ulazak u wellness & spa sadržaj, gost/klijent prelazi preko plitkog malog bazenčića za dezinfekciju stopala. Potrebno je za sve vreme boravka u wellness & spa centru obratiti pažnju na klizav i vlažan pod, što realno može predstavljati opasnost za klizanje i padanje, medjutim, u dobro opremljenim wellness & spa centrima, obezbeđene su na kritičnim mestima neklizajuće trake, a pločice su urađene od materijala koji sprečava klizanje ali bez obzira na to, savetujemo Vam svakako dodatan oprez u tom pogledu.

Sadržaj wellnes & spa centara

Poznato je da nemaju svi wellness & spa centri jednak sadržaj, što svakako zavisnosti od veličine centra, količine sadržaja i kvaliteta istih.  Na nama je da jednostavno približimo potencijalnom korisniku šta sve mogu biti wellness & spa sadržaji, za čega su korisni i kako se upotrebljavaju. Najčešće se susrećemo sa sledećim wellnes & spa sadržajima :

 • Finska sauna
 • bio sauna
 • infrared sauna (infracrvena sauna)
 • aroma sauna,
 • hromoterapijska sauna,
 • parno (tursko) kupatilo,
 • bazen sa ledenom vodom (nakon sauna)
 • ledena pećina,
 • slana soba (haloterapija)
 • Kneipp staza
 • tropska kiša,
 • tepidarium,
 • hidromasažne kade (Jakuzzi)
 • bazeni sa hidromasažama i toplom vodom,
 • bazen sa slanom vodom,
 • tiha soba za mirovanje
 • termalna lekovita voda za kupanje (banje),
 • lekovita mineralna voda za piće (banje),
 • salon za masažu
 • salon za negu,
 • bazen za rekretivno plivanje,

Saune

saunaPostoje različite vrste sauna o kojima će se posebno govoriti. Pre upuštanja u opis svih pojedinačnih vrsta, pozabavili bismo se sa generalnim koristima od upotreba sauna i merama opreza. Široko rasprostranjeno mišljenje je da sauna potiče iz Finske, što potvrdjuje i sam naziv "Finska sauna", međutim to je delimično tačno imajući u vidu da veliki broj naroda, uključujući svakako i Fince, širom planete, od davnina koristi razne obilke sauna kao lekovito svojstvo koje one pružaju.

Poznata su korišćenja sauna od davnina u Skandinavskim zemljama, banjama na prostoru Rusije i Arapskim zemljama, te samim tim boravak u saunama nije nikakva novina. Ljudi su u davna vremena saune smatrali svetim mestima. Sauna je bila mesto okupljanja cele porodice i mesto održavanja tradicije, mesto oporavka i isceljenja, ali i mesto na kom su se žene porađale, a pokojnici pripremali za put na večni počinak.

Imajući u vidu da saune egzistiraju vekovima u nazad, dovoljno govori o ozbiljnosti pozitivnih efekata po korisnike iz čijih potreba su nastale i održale se sve vreme, poprimajući sve veći značaj za savremenog čoveka. Korist od boravka u sauni se veoma brzo oseti. Ukoliko su ljudi koji ih koriste zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja, boravak u sauni može da im donese samo korist.

Dobrobiti upotrebe saune

Saune se koriste širom sveta za uživanje, opuštanje i poboljšanja zdravstvenog stanja. Prilikom boravka u sauni, toplota pospešuje cirkulaciju krvi što dovodi do velike količine znojenja. Znojenje omogućava telu da se oslobodi štetnih materija i poboljšava cirkulaciju krvi koja je u današnje vreme učestali problem sa kojim se susreću ljudi svih starosnih doba i šta je preduslov za razvoj drugih bolesti. Preznojavanje tela do kojeg dolazi tokom boravka u sauni oslobađa organizam od štetnih materija i toksina, jača imuni sistem, opušta telo od napetosti i organizam od stresa. Boravak u sauni uticaće da se osećate zdravije, lakše. Dobrobiti za korisnika saune su višestruki, a efekat koji se postiže je fizički i psihički.

sauna

Ljudi koji se rekreativno ili profesionalno bave sportom ili oni koji imaju velika fizička i umna naprezanja, često nakon treninga ili drugih iscrpljujućih aktivnosti vreme provode koristeći saunu. Sauna veoma lako odstranjuje dosadne upale mišića. U Skandinavskim zemljama, u pojedinim velikim fabrikama, zaposleni imaju mogućnost da na pauzama u toku radnog vremena, koriste saune u skolpu fabrika. Oni sa slabijom fizičkom aktivnošću, boravak u sauni i njegove efekte porede sa dobrim treningom, što je želja mnogih, da im telo bude u sjajnom stanju bez  fizičkog naprezanja, samo uz boravak u sauni. Pre i posle korišćenja saune, neophodno je unositi što više tečnosti, imajući u vidu da se korišćenjem saune, gubi dosta tečnosti putem znoja, koju je neophodno brzo nadoknaditi kako ne bi došlo do dehidracije organizma. Boravak u sauni, pored toga što može ukloniti simptome nekih lakših oboljenja, kao što su klasične prehlade, zasigurno obezbedjuje oporavak mišića nakon napornog vežbanja i izlaganja velikim fizičkim i psihičkim naporima.

Pored fizikalnih koristi, boravak u sauni pospešuje lučenje seratonina (hormona sreće), čineći da se čovek oseća zadovoljnije, srećnije, čime se direktno utiče i na psihičko stanje čoveka, ostvarujući tako pozitivan psihofizički balans čitavog organizma. Mnogi ljudi se sa depresijom i anksioznošću bore upravo u saunama. Nakon boravka u sauni, osećaju da je njihov um rasterećen od svakodnevnih briga i stresa, a osećaj života i snage se prenose sa uma na telo. Pored pomenutog, pravilno korišćenje saune vidno pročišćava ten i čini kožu glatkom i lepom. Upravo prvi efekti saune vidljivi su na koži. Obilno znojenje čisti kožu bolje i prirodnije od bilo kojeg drugog farmaceutskog sredstva.

Ono otvara pore i omogućava da odumrle ćelije i nečistoće koje su duboko u koži izaću na površinu. Poboljšava se makro i mikro cirkulacija, koža dobija zdrav sjaj, tonus i elastičnost. Sauna izuzetno povoljno deluje kod problema sa hroničnim respiratornim sistemom kao što su bronhitis, astma i alergije. Višestruko se poboljšava krvotok disajnih puteva, hidriraju se pluća i čisti sluznica pluća, grla i nosa od sluzi i alergena. Iako sauna pozitivno utiče na osobe koje boluju od astme i olakšava im disanje, sauna se ne preporučuje u slučaju akutnih asmatičnih problema. Preporuka je koristiti saune što ste više u mogućnosti, poželjno je 3 puta nedeljno i ne više od tri ciklusa u okviru jedne seanse. Izmedju seansi prilikom korišćenja sauna, potrebno je obavezno praviti pauzu i odmarati najmanje 20 minuta.

Mere opreza prilikom korišćenja saune

pomoc u sauniPredugo izlaganje toploti u sauni može da dovede do gubljenja svesti usled pregrevanja tela, te prilikom boravka u sauni, svakako je potrebno pratiti i subjektivni osećaj i ne forsirati vreme ukoliko se ne osećate dobro. Ukoliko osetite vrtoglavicu ili probleme sa disanjem odmah napustite saunu. Sigurno je da i korišćenje saune predstavlja svojevrsni trening i da duži boravak mora da se vežba vremenom, kako bi se organizam navikavao, te se početnicima preporučuje kraći boravak ili boravak u saunama sa nižom temperaturom i na nižim klupama. Boravak u saunama nikako se ne preporučuje osobama koje su konzumirale alkohol ili koji su pod uticajem narkotika. Takodje, pre odlaska u saunu, nije preporučljivo imati obroke.

Deca ne smeju da borave u sauni bez nadzora i prisustva odrasle osobe, a deci ispod 8 godina se ne preporučuje korišćenje sauna sa temperaturama preko 60 c. Nije dozvoljeno nošenje sočiva, niti bilo kakvog nakita u sauni. Izbegavajte boravak u sauni ukoliko primate terapiju koja se sastoji od lekova za smirenje ili ukoliko uzimate stimulanse. Saune se ne preporučuju osobama sa povišenim krvnim pritiskom, "pace maker"-om, srčanim bolesnicima, kao i osobama sa izrazito niskim pritiskom, proširenim venama ili trombozom vena, akutnim infekcijama, trudnicama i maloj deci. U saunu se nikada ne unose papuče, nakit, satovi i sl.

Razne saune su obično u wellness & spa centrima grupisane u okviru posebne celine i nazivaju ih "sauna world" -sauna svet, "sauna place"-sauna mesto, "sauna park" i sl.

Uputstvo za pravilno korišćenje sauna bliže je opisano u pojedinačnim vrstama u daljem sadržaju.

Finska sauna

Široko rasprostranjeno mišljenje je da ova  vrsta saune potiče iz Finske, što potvrdjuje i sam naziv "Finska sauna" i ako o mestu i vremenu nastanka postoje različita mišljenja, mi se fokusiramo na suštinu značaja i načinu upotrebe finske saune.

finska sauna

Finska sauna je manja ili veća prostorija od drveta sa temperaturom vazduha 70-100°C, sa niskom vlažnošću vazduha koja iznosi od 10 do 15 %, te je zbog toga zovu još i suva sauna.  Saune se uglavnom razlikuju po izvoru toplote, pa tako imamo saune na struju, gas, solarne saune, one kojima je izvor toplote zapaljeno drvo. Poslednje se retko koriste u današnje vreme, osim u tradicionalnim saunama, koje neguju izvorne vrednosti njihovog nastanka. Ukoliko se vrelo kamenje poliva i vodom vlažnost se povećava. Voda kojom se poliva kamenje, moze biti obogaćena prirodnim aromama, eteričnim uljima, mente, narandže, limuna, breze, lavande, borovine i sl. Ovim se daje dodatan pozitivan efekat uključivanjem čula mirisa. Unutra se nalaze drvene klupe na različitim visinama.

Ukoliko sedite na višljim klupama, temperatura vazduha je nekoliko stepeni veća. Obično se počinje od ležanja ili sedenja na nižem nivou da bi se organizam postepeno privikao na temperature. Boravak u finskoj sauni treba da bude od 6 do 15 minuta, zavisnosti od osobe i podnošenja visokih temepratura.

Današnji wellness & spa centar, ne može da se zamisli bez finske saune u svom sadržaju. Ovo je najčešće korišćena sauna i praktikuje se gotovo u svim wellness & spa centrima. Veličina same saune nije definisana, te se koriste veće ili manje. Wellness & spa centri koji primaju grupe gostiju, poput sportskih reprezentacija ili centri koji održavaju saune seanse, praktikuju da u svom sastavu imaju i veće Finske saune, koje može korisiti veći broj osoba odjednom. Takođe, ima i malih finskih sauna, koje primaju do tri osobe. Sam kvalitet ne bi trebao da zavisi od veličine. 

Korišćenje finske saune

Pre upotrebe svake saune, potrebno je da telo bude čisto i suvo, kao i da se u saunu ne ulazi nakon upotrebe bazena, bez da smo se predhodno dobro istuširali, kako na koži ne bi ostali tragovi hlora, imajući u vidu da se pore na koži prilikom upotrebe saune šire tefinska sauna hemiski sastojci i nečistoće na koži svakako nisu poželjne. Potrebno je da koža korisnika saune bude suva, kako bi efekat znojenja počeo ranije. Pravilna upotreba Finske saune podrazumeva korišćenje pamučnih, neprovidnih plata (ogrtača), jer se podrazumeva skidanje kupaćeg kostima pre ulaska u saunu i ogrtanje sa pamučnim platnom. Ovo pravilo skidanja kupaćeg kostima, utemeljneo je na predpostavci da je kupaći kostim mokar, pun hlora koji usled zagrevanja isparava i kojeg korisnici udišu, kao i zbog potpune komocije i pravilnog "disanja" kože.

Praksa međutim nije uvek takva i zavisi od politike samog wellness & spa centra. U praksi, najčešće nije podrazumevano skidanje kupaćeg kostima ali bez obzira na to, obavezno je prilikom upotrebe saune korišćenje pamučnog platna koji se najčešće dobija na korišćenje prilikom ulaska u wellness & spa centar ili korišćenje sopstevnog suvog i čistog peškira koji se postavlja na mesto gde sedimo ili ležimo kako bi upijao znoj i kako ne bismo sedeli golom kožom na mestu koje je predhodni korisnik pomokrio vlasitim znojem. Imajući u vidu da se generalno prilikom upotrebe saune gubi dosta tečnosti usled znojenja zbog visokih temepratura, neophodno je pre ulaska u saunu popiti najmanje dva dl. vode ili više u zavisnosti od subjektivnog osećaja žeđi, a nakon korišćenja to ponoviti. Nije preporučljivo pijuckati vodu u finskoj sauni za vreme boravka u sauni, već je to potrebno činiti pre i posle korišćenja. Nakon upotrebe saune, obavezno je dobro tuširanje sa nešto hladnijom vodom, a nakon toga ulazak u bazen sa potpuno hladnom vodom koji se u sadržajnijim wellness & spa centrima obično nalazi neposredno u blizini "sauna dela" ili u blizini same Finske saune, a potom odlazak na svež vazduh u trajanju od 5 do 10 minuta, u zavisnosti na spoljašnu temperaturu vazduha, odnosno godišnje doba.

U nekim od wellness & spa centara postoje tuševi koji umesto klasičnog tuša imaju iznad kofu vode u drvenoj posudi, gde korisnik povlačenjem konopca prosipa hladniju vodu na sebe. Efekat hladne vode nakon upotrebe saune je od velikog značaja za cirkulaciju, a odlazak na svež vazduh, nakon toga, utiče na dopremanje kiseonika do svih organa u telu. Naime, nakon zagrevanja u sauni, krvni sudovi u telu čoveka se šire i ulaskom u hladnu vodu isti se skupljaju, čime se značajno smanjuje zapremina krvnih sudova i potstiče cirkulacija krvi u celokupnom organizmu. Upravo je mnogima ovaj efekat od najvećeg značaja i nakon obavljenog, predstavlja najveću satisfakciju. Telo i lice korisnika je nakon ovoga rumeno, a subjektivni osećaj korisnika veoma dobar. Čak i ako tada nemamo subjektivan osećaj žeđi, potrebno je piti vode. Postoje različite teorije oko redosleda nakon izlaska iz saune. Neke od njih su da je potrebno nakon tuširanja i konzumiranja sveže vode izaći na vazduh, a potom ući u hladnu vodu i obrnuto, svakako je da se ni u jednom ni u drugom postupku ne mogu napraviti greške, bitno je odraditi proceduru nakon korišćenja saune sa vodom koju treba piti, tuširanjem, boravku u hladnoj vodi od nekoliko minuta i svežem vazduhu.

Napominjemo krosinicima, iz do sada viđene prakse u raznim wellness & spa centrima, da mnogi nakon korišćenja saune, mokri od znoja, nesmotreno direktno ulaze u bazen sa hladnom vodom, bez predhodnog tuširanja, što je pored toga što je opasno, svakako veoma nekultruno i nehigijenski, imajući u vidu da tu istu hladnu vodu koriste i drugi klijenti, te apelujemo na obavezno dobro tuširanje nakon upotrebe saune i pre ulaska u bazen sa hladnom vodom. Pored higijenskog razloga, tuširanje je neophodno i zbog pripreme tela na hladniju vodu.

Napominjemo, da je za vreme upotrebe finske saune, moguće polivati vodom žarište toplote, toplo kamenje, čime se povećava toplota i vlažnost vazduha. U saunama se obično za te potrebe nalazi drvena kofa sa vodom i velikom drvenom kašikom za prelivanje žarišta toplote. Voda može da se obogaćuje prirodnim eteričnim uljima raznih biljaka, poput cimeta, breze, borvine, narandže, limuna, lavande i sl., kao i međusobnih kombinacija, čime se oživljavaju čula mirisa i pozitivno utiče na svojstva disajnih organa,  neutralisanje posledica dejstva bakterija kao i psihološki stimulans za borbu protiv anksioznosti, depresije i posledica stresa.

Sauna seanse

sauna seansaU wellness & spa centrima koji vode računa o svom imidžu sve je učestaliji trend održavanja sauna seansi, kako bi osećaj klijenata bio bolji i potpuniji. Sauna seanse održavaju se isključivo u finskim saunama na visikom temperatirama preko 90 c uz aktivnost specijalno obučenog sauna majstora koji održava seansu za korisnike saune. One traju od 10 do 15 minuta i obično se u wellness centrima nalazi raspored održavanja seansi, koji ide na svakih sat vremena ili dva sata u zavisnosti od politike samog wellness & spa centra.  U odredjeno vreme predviđeno za održavanje seansi, skupljaju se ispred finske saune svi zainteresovani klijenti u grupi, a dolaskom sauna masjtora zauzimaju svoja mesta.

Seanse se odvijaju tako što se sve vreme dok traje boravak u sauni, koristi voda obogaćena prirodnim eteričnim uljima, kojom se poliva žarište toplote tj. toplo kamenje, čijim se isparenjima ispunjava sauna i generalno povećava vlažnost vazduha. Takodje, sauna majstor koji rukovodi seansom, pored polivanja žarišta, vodi računa o preiodičnom dopremanju svežeg vazduha otvaranjem vrata i mešanjem vazduha u zatvroenom prostoru uz pomoć peškira i pamučnog platna, što u odredejenim trenutcima dodatno povećava temperaturu, podstiče znojenje, a isparenja od prirodnih eteričnih ulja pozitivno utiču na psihofizičke karakteristike korisnika putem čula mirisa. Takodje u zavisnosti od vrste seanse, često se koristi med, mleko, neutralna pavlaka, pivo i slični prirodni proizvodi kojim se maže koža, a koju obezbedjuje organizator seanse. U sauni, se pore kože šire i prirodni lekoviti sastojci iz proizvoda koji se mažu se bolje upijaju i čine kožu lepšom i zdravijom.

Za aromatizovanje vode kojom se poliva toplo kamenje, obično se koriste eterična ulja od limuna, narandže, borovine, lavande, mente i sl. samostalno ili u određenoj kombinaciji pomešani, a svaki od njih ima određeni zdravstveni uticaj na korisnike. Neki od njih je dobar za borbu protiv depresije i anksioznosti, neki protiv bakterija u grlu i nosu, neki za kožu i sl. o čemu dok radi seansu, po pravilu govori sauna majstor. Voda i eterična ulja i polivanje žarišta, toplog kamenja vodom mogu se generalno koristiti i mimo sauna seansi ukoliko to drugim, istovremenim korisnicima ne smeta, o čemu ih treba predhodno pitati. Treba biti svestan da polivanje žarišta, kamenja vodom generalno povećava vlažnost vazduha i osećaj toplote. Postupak pre i nakon sauna seansi je isti kao i kod klasične upotrebe saune. Saune seanse se uglavnom ne naplaćuju dodatno, medjutim to nije uvek slučaj i zavisi od politike samog wellness & spa centra.

Bio sauna

Bio sauna je opisno slična finskoj sauni, samo sa nižom temperaturom, u odnosu na finksu saunu. Temperatura vazduha u bio suni je između 55 i 60 stepeni C, a vlažnost vazduha je 35-50% što povoljno utiče na telo, otvara pore na koži i pre svega je primerena osobama koje imaju problema sa zadržavanje vode u telu i osobama koje su posebno osetljive i teže podnose visoke temperature finske saune. Ova sauna predstavlja kombinaciju finske i parne saune  i predstavlja imitaciju klime iz troske šume. U bio sauni se predvidja duži boravak u odnosu na finsku saunu i kreće se do 45 minuta. Između pojedinih boravaka u bio suni obavezan je odmor. Način korišćenja saune je isti kao već opisani kod finske saune, sa razlikom što je za vreme samog korišćenja saune moguće piti vodu.

Infrared sauna (infracrvena sauna)

Temperatura u infracrvenoj sauni je od 50 do 60 c, a preporučeni boravak je od 20 do 30 minuta. Potreban je samo jedan ciklus bez ponavljanja.

Infracrvena toplota je oblik energije koji je neophodan za zdravlje svih živih bića. Ukoliko  telo ne dobija dovoljnu količinu infracrvenih zraka od sunca, vremenom postajemo bolesni i depresivni. Svi životi na zemlji imaju potrebu za većom količinom infracrvenog svetla da bi bili potpuno smireni i zdravi. Infracrveno zračenje prodire duboko u naše zglobove, kožu, mišiće i tkiva, ubrzavajući cirkulaciju i bolje snabdevanje tkiva i organa kiseonikom.

infracrvena sauna

Toplotom infracrvene terapije šire se kapilari, čime počinje uklanjanje skrivenih otrova. Infracrvena toplota je melem za pozitivno stanje nervnog sistema, reguliše poremećaj varenja, pomaže sagorevanje masnog tkiva i normalizuje krvni pritisak. Zahvaljujući dubinskom delovanju, znojenje se vrši iznutra prema površini kože, a količina i intenzitet znojenja su do tri puta veći nego u klasičnim saunama i ako je temperatura infracrevene saune niža. Infracrvena sauna se  zbog niže temperature u odnosu na finksu saunu lakše podnosi, ne opterećuje suviše disanje, a svakako stimuliše obilno znojenje. Ova energija je potpuno sigurna i prirodna, bez uticaja štetnih zraka. Ista tehnologija zagrevanja, koristi se u inkubatorima za novorođenčad kao i mnogim postupcima fizikalne rehabilitacije.

Zagrevanjem tela, dolazi do povećanog znojenja, cirkulacije krvi i razgradnje štetnih materija (masti, toksina, celulita, teških metala) i njihovo izbacivanje kroz kožu. Infracrveno zračenje potstiče lučenje endorfina (hormona sreće) što dovodi do dobrog raspoloženja, te ima infracrvena saunaveliki značaj u borbi protiv stresa, opušta i oslobađa nervno-emocionalne napetosti. Tretmani u infracrvenoj sauni imaju umirujući efekat na nervni sistem, pomažu kod nesanice, smanjuju stres i neuroze. Takodje veliki značaj korišćenja infracrvene saune ogleda se u otklanjanju mišićne napetosti, detoksikacije organizma, utiče na regeneraciju tkiva, blagotvorno deluje na zglobove i linfni sistem. Redovnim korišćenjem infracrvene saune, gube se masnoće i suvišni kilogrami, pospešuje se koncentracija, jača imunitet i brobra protiv virusa i infekcija. Naročito se preporučuje kod ubrzanja regeneracije nakon sportskih povreda, bolova u zglobovima i mišićima, hroničnog umora, čestih glavobolja i depresije. Žene vole da koriste infracrvenu saunu, zbog toga što uspešno eliminiše celulit ukoliko se redovno koristi.

Način korišćenja infracrvene saune je sličan kao kod finske saune, samo što je boravak u infracrvenoj sauni duži. Za razliku od korišćenja finske saune, za vreme samog boravka u infracrvenoj sauni moguće je i poželjno konzumiranje tečnosti. Izvor toplote nije toplo kamenje, već toplotne ploče ili šipke koje zagrevaju saunu infracrvenim zracima, a koje su postavljene unutar drvenih zidova u sauni. Ne poliva se vodom toplotno žarište kao što je to moguće kod finske saune. Nakon upotrebe, poželjan je postupak koji je već detaljno opisan kod finske saune, a to je tuširanje, ulazak u hladnu vodu, konzumiranje vode-tečnosti i odlazak na svež vazduh.

Aroma sauna

aroma saunaAroma saune imaju akcenat na mirisnim aromama, pored opšteg značaja i koristi koje pruža sama sauna. Naime, aroma sauna je širi pojam, te upotreba finske ili bio saune sa aromatizovanom vodom, prirodnim eteričnim uljima, kojom se tokom boravka poliva žarište toplote, toplo kamenje, svakako da se može nazvati aroma saunom. Prirodna, aromatična eterična ulja koje se dodaju u vodu su obično na bazi narandže, limuna, borovine, breze, kantariona, mente i sl. te sa svojim korisnim svojstvima opuštaju i relaksiraju korisnike saune, uz pomoć čula mirisa i svaki od njih ima specifična korisna svojstva od dezinfekcije disajnih puteva, borbe protiv alergija, do borbe protiv depresije i anksioznosti, a sve u zavisnosti od smeše prirodnih aroma.

Pored biljnih aroma, dosta se koristi i pivo, mada se značaj piva više ogleda kroz taloženje B vitamina na koži korisnika, usled njegovog isparavanja i kondenzacije, o čemu mi konkretno imamo sporno mišljenje, imajući u vidu da B aroma saunavitamin iz piva, teško u takvom obliku i usled visokih temperatura može da opstane i ima koristi za kožu i ako je i ovaj vid aromtizacije dosta rasporstranjen u nekim od sauna seansi.  Pored aromatizacije saune sa aromatičnim uljima, u nekim wellness & spa centrima mogu se naći saune u kojima vise okačene suve biljke koje imaju naglašenu aromu i lekovito svojstvo udisanja takvog vazduha, kao što je npr. lavanda. Usled visokih temperatura, biljke ispustaju sopstvenu aromu, koja blagotvorno, antiseptički i opuštajuće utiču na organizam korisnika.  U savremenijim wellness & spa centrima, pojavljuju se čak i posebno izgradjene aroma saune (aroma kabina), koje imaju niže temperature od 30 do 40 c, a uz pomoć specijalnih uredjaja ugradjenih u zidove saune, ispuštaju arome eteričnih ulja, naizmenično više različitih. Upotreba aroma saune, je gotovo ista kao kod već opisane upotrebe finske saune.

Hromoterapijska sauna

Hromoterapijska sauna, jeste sauna koja pored opšteg već opisanog pozitivnog dejstva saune, ima i hromoterapijske efekte, odnosno lečenje uz pomoć pažljivo izabranih boja. Hromoterapija, ili terapija bojama, je holistička metoda lečenja. Koriste se frekvencije koje stvaraju različite nijanse boja kako bi vratili telo u savršen balans.  Boja je svetlost različitih talasnih dužina i frekvencija koje čine samo mali deo elektromagnetnog spektra. Istorija lečenja bojama vuče korene u starom Egiptu, što ukazuje na činjenicu da terapija bojama ima veze sa drevnim civilizacijama. Oko 2500 godina, Pitagora primenjuje terapiju lečenja boja, koje su korišćene za lečenje u starom Egiptu, Kini i Indiji. Postoje drevni spisi koji ukazuju da ova vrsta terapije datira hiljadama godina unazad. Terapija bojama se može koristiti za lečenje fizičkih, mentalnih, emocionalnih ili duhovnih problema, kao i za opuštanje. Saune koje podrazumevaju upotrebu svetlosnih efekata boja, po pravilu izgledaju malo drugačije od klasičnih sauna. To su takodje drvene, manje ili veće prostorije, u kojima se obično umesto klupa nalaze drvene ležaljke, konstruisane tako da su noge više uzdignute u odnosu na klasične ležaljke, sa glavom koja svakako gleda u gore. Na plafonu su ugradjeni pažljivo birani svetlosni efekti koji proizvode boje u terapijske svrhe. Nema jasno definisane temperature u ovakvim saunama ali obično funkcionišu kao finske saune, sa nižom temperaturom, kako bi boravak u istim bio nešto duži u odnosu na finsku.

hromo terapija

Hromoterapija se može primeniti i nezavisno od sauna u sobama za odmor i mirovanje, u pauzama između seansi upotreba sauna. U sobama za mirovanje, mogu se naći specijalno dizajnirane ležaljke, a plafon i enterijer menja boju po specijalnom i stručno izabranom programu za opuštanje. Sobe za odmor, odišu pored svega mirom i tišinom.

Parno (Tursko) kupatilo

Parno ili tursko kupatilo je vrsta saune u kojoj je zastupljena visoka vlažnost vazduha koja se kreće do 100 %,  i temperaturom koja se kreće od 40 do 50 c. Parna kupatila su drevna vrsta kupatila i vode poreklo još iz rimskog doba. Pomažu prevazilaženje stresova svakodnevnog života, opuštanje i sticanje nove snage kao i poboljšanje opšteg fizičkog i mentalnog blagostanja.

Parno kupatilo je bilo popularno kod starih Grka i Rimljana. Mnogi Tursko kupatilo, odnosno hamam, smatraju pravim zadovoljstvom koji dobro utiče na organizam, potkrepljuje i osvežava. Zbog visoke vlažnosti parna kupatila se nikako ne izradjuju od drveta, već uglavnom od sitnih pločica. Prostor Turskog kupatila je najčešće opremljen u istočnjačkom stilu. Naročito se preporučuju u slučajevima: bronhijalne astme, bronhitisa, problema gornjih disajnih puteva, kašlja, promuklosti, iskašljavanja (posebno uz pomoć eteričnih ulja) kao i bolnog kretanja zglobova. U parnom kupatilu se obično nalazi i česma odnosno crveo za prskanje sa hladnom vodom za povremena rashladjivanja. Mnogi prilikom boravka u parnim kupatilima koriste so, kojom se vrši piling kože nakon samo par minuta boravka u njemu.

parno kupatilo

U parno kupatilo se ulazi samo u kupaćem kostimu, imajući u vidu da je vlažnost vazduha izuzetno velika, sve površine iznutra su mokre, te bi nošenje peškira odnosno pamučog platna bilo izlišno i brzo bi se  sve pomokrilo. Predviđen boravak u parnom kupatilu se kreće od 5 do 20 minuta u zavisnosti od subjektivne podnošljivosti velike vlažnosti u kombinaciji sa visokom temperaturom. Nakon korišćenja parnog kupatila, neophodno je istuširati se, piti dosta tečnosti, poželjno je ući u bazen sa hladnom vodom i nakon toga, po mogućnosti izaći na vazduh, kao što je opisano nakon upotrebe finske saune.

 

Bazen sa ledenom vodom (nakon sauna)

sauna park bazenNakon upotrebe saune, krvni sudovi su prošireni, organizam je zagrejan, rashlađivanjem ulaskom u ledenu vodu, dolazi do sužavanja krvnih sudova i umanjuje se zapremina istih, te se potstiče bolja cirkulacija. Mnogi upravo zbog ovog efekta najviše vole da koriste saune. Bitno je pravilno postupiti nakon upotrebe saune i predhodno se dobro istuširati malo hladnijom vodom, kako bi se organizam privikao na razliku u temperaturi i pripremio za ulazak u hladnu vodu. Takođe, tuširanje je neophodno jer smo nakon izlaska iz saune mokri od obilnog znojenja, te je veoma nehigijenski i krajnje nekulturno ući u bazen koji koriste i drugi klijenti, predhodno neistuširan, što se realno u praksi dosta često sreće, samim tim ovu priliku koristimo da apelujemo na sve da se prilikom ulaska u bazen obavezno tuširaju. Kao što je ranije opisano, nakon upotrebe saune, potrebno je piti dosta vode, tečnosti kako bismo nadoknadili izgubljeno prekomernim znojenjem, a potom izaći na svež vazduh.

Bolje opremljeni wellness & spa centri imaju mali bazen sa hladnom vodom baš za rashladjivanje nakon korišćenja sauna koji se nalazi neposredno pored sauna. Deo u kojem se nalaze saune se obično objedinjuje u posebnu celinu i naziva različitim imenima "sauna world", "sauna park" i sl.

Ledena soba (pećina)

Ledena soba (pećina) je hladna prostorija, koja može biti stilski urađena preslikavajući ambijent prirodne pećine. Temeratura u ledenim sobama kreće se oko 4 c. Korišćenje ledene pećine pozitivno utiče na stanje organizama jer podstiče cirkulaciju i jača metabolizam. Ona se obično koristi u kombinaciji sa saunama, tj. nakon upotrebe istih. Upravo kombinacija toplo-hladno, dovodi do širenja i skupljanja krvnih sudova, te podstiče cirkulaciju. Koristi se uz ili za zamenu umesto hladnog bazena nakon upotrebe saune. Naročitu ulogu ima u letnjim mesecima nako upotrebe saune. Ledene sobe mogu biti obogaćene aromatičnim svojstvima. Zadržavanje u ledenoj sobi je par minuta, odnosno zavisno od subjektivnog osećaja korisnika.

Sitni led

U mnogim, gotovo svim wellness & spa centrima se može videti i uredjaj koji prozivodi sitan led. Led je takodje namenjen za rashlađivanje nakon korišćenja sauna, te ekstremna razlika u temperaturi nakon saune koja se postiže sa ledom, dovodi do skupljanja krvnih sudova nakon upotrebe saune, te se podstiče cirkulacija. Neki radije pribegavaju korišćenju leda za rashlađivanje iz razloga što žele određenje tačke na telu više da izlažu ekstremnim temperaturnim razlikama i jačem efektu skupljanja krvnih sudova, a drugi pak to čine iz higijenskih razloga, ne želeći da koriste bazene sa hladnom vodom nakon sauna, zbog obilja ljudi koji to čine u tom istom bazenu, dok mnogi pri tome ne koriste tuševe nakon upotrebe saune, a pre ulaska u bazen sa hladnom vodom, što na žalost u praksi nije redak slučaj.

led sauna

Slana soba (haloterapija)

Slana terapija (haloterapija) predstavlja jedan od najstarijih oblika terapije vazduhom koji se zasniva na boravku bolesnih u slanim pećinama zbog lekovitog dejstva njihove mikroklime na zdravlje čoveka. Sve je počelo kada je poljski lekar Felix Bochkovsky  još 1843. godine ukazao na značajne terapijske efekte kamene soli na bolesnike koji su boravili u slanim rudnicima Solotvino, a koji se nalaze na prostoru današnje Ukrajine. Nakon toga, korišćenje soli u terapijske svrhe u mnogim zemljama širom Evrope, postala je praksa koja je sve zastupljenija u današnje vreme.

slana sobaSlana soba soba bi trebalo da bude specijalno konstruisan zatvoren prostor, čiji su zidovi i plafon obloženi solju u cilju imatiacije prirodne pećine. Na podu bi trebala da se nalazi takodje prosuta so, dubine preko 30 cm. U prostoriju se se uz pomoć specijalnog certifikovanog uređaja, halogeneratora uduvava suv zasićeni vazduh obogaćen najfinijim česticama kamene soli, čime se postiže željena mikroklima. Temperatura u slanoj sobi se kreće od 18 c do 25 c i vlažnost vazduha od 40 % do 60 %. Aero soli, u ovakim uslovima bi po pravilu trebalo da sadrže minerale koji učestvuju u brojnim fiziološkim procesima organizma, poput natrijum hlorida, gvoždja, kalcijuma, magnezijuma, bakra, cinka, selena i litijuma. Stvoreni uslovi u slanoj sobi imaju povoljna svojstva za zdravlje korisnika u smislu antiseptičkog i antialergijskog dejstva.  Velika količina prisustva soli poboljšava kvalitet vazduha, jer se stvara koncentracija negativnih jona, koji imaju korisna biološka svojstva na disanje i kardiovaskularni sistem čoveka, kao i na odbrambeni sistem, odnosno metabolizam korisnika. Pored navedenog, boravak u slanoj sobi pospešuje lučenje seratonina (hormona sreće), samim tim ima uticaj na psihološko stanje čoveka, borbu protiv depresije i neuroza.

Negativno naelektrisani joni utiču na popravljanje raspoloženja, otklanjaju glavobolje, opštu malaksalost, slabu koncentraciju, nesanicu, neuroze i pojačavaju imunitet. Pozitivno utiču na disanje i rad srca.  Slana terapija se koristi isključivo kao pomoćna metoda u lečenju bolesti gornjih i donjih respiratornih organa i kože. Najveća posećeneost slanoj sobi beleži se od strane osoba koji pate od hroničnih alergija i osobe sa drugim tegobama izazvanim otežanim disanjem, poput asmatičara.

Pored opisanih, kvalitetno uradjenih slanih soba, u wellness & spa centrima se u praksi najviše sreću jednostavnije, skromnije urađene slane sobe. Koje imaju samo zidove od soli ili slane motive na zidvoima, kao i samo halogenerator u odredjenoj prostoriji, bez velike količine soli. Predpostavlja se da je kvlaitet i učinkovitost ovakvih slanih soba daleko manja, međutim, da bi se utvrdila prava zdravstvena korist od konkretnih slanih soba, neophodno je uraditi preciznu medicinsku analizu istih, od strane stučnih lekara specijalista.

Predviđeno vreme boravka u slanoj sobi u okiru jedne seanse iznosi od 30 do 40 minuta, a za decu predviđa se boravak od 20 minuta. U slanu sobu, koja je skorz od soli, uključujući i podove, po pravilu bi trebalo da se ulazi sa specijalnim, jednokratnim sterilnim kesama koje se navlače na gola stopala. Nakon izlaska iz slane sobe, kese za jednokratnu upotrebu se bacaju u posebnu korpu koja se nalazi izvan same slane sobe. U slanim sobama gde na podu nema saoli, po pravilu se ulazi bez papuča, bos.

Kneipp staza

Nemački sveštenik Sebastian Kneipp (1821-1897) je razvio širi sistem lečenja vodom različitih temperatura. Sam je bio bolestan od tuberkuloze, pri čemu je subjektivno osetio da mu povremeno, kratko kupanje za vreme zimskog perioda u hladnom Dunavu pomaže, kneipp stazaodnosno da temperaturna razlika ojačava njegov imunitet, što mu je kako se veruje pomoglo da pobedi bolest. Upravo je kneipp staza dobila naziv po Sebastianu Kneipp-u. Njegov sistem lečenja je znatno širi, a bazira se na osnovu razlike u temperaturi tople i hladne vode u rasponu od hladne do vruće, za stimulisanje živaca, krvnih žila, unutrašnjih organa. Svakako je opšte poznato da je svakodnevno tuširanje potrebno nakon tople, završiti sa hladnom vodom, radi postizanja bolje cirkulacije i razbudjivanja organizma, a Kneipp staza bolje i temeljnije iskorištava ovo za organizam čoveka.

kneipp stazaKneipp staza (Kneipp bazeni/korita) sa toplom i hladom vodom  su naizmenično raspoređeni jedan iza drugog, obično dva, jedan sa toplom, a jedan sa hladnom vodom, koji idu u krug, zatvarajući isti. Krug može da bude pravilnog i nepravilnog oblika, kraći i duži. Nije neophodno da Kneipp staza bude kružno rasporedjena, već može biti napravljena kao uzdužna staza. Dubina korita kreće se od 20 - 40 cm. Temeratura hladne vode je 15 - 20 C, a tople 40-50 C. Dno korita se obično opasipa sa sitnim i krupnijim kamenjem, sa blagim ivicama, kako se prilikom hodanja ne bi raseklo stopalo. Cilj hodanja po kamenju jeste izmeđuostalog, stimulacija refleksne zone na stopalima. Koriste se tako da se korača kroz vodu, a da pri svakom koraku izvučete stopala iz vode i lagano ih uranjate u vodu. Efekat neizmeničnog šetanja na opisani način kroz hladnu i toplu vodu, stimuliše mikro i makro cirkulaciju, što svakako ima višestruku korist po organizam. Krvni sudovi u nogama se neizmenično šire u toploj i skupljaju u hladnoj vodi, što direktno utiče na poboljšanje cirkulacije i dopremanje krvi u sve delove tela i organa. Smatra se da je upravo slaba cirkulacija, uzročnik mnogih bolesti kao i slabost organizma da se izbori sa već postojećim bolestima. Poboljšanje cirkulacije jača imunitet, koncentraciju, funkcije mozga, utiče da se generalno osećamo bolje i svežije. Efekat korišćenja Kneipp staze, naročito je dobar za osobe sklone oticanju nogu i onima koji imaju problema sa cirkulacijom u nogama. Pored navedenog, korišćenje Kneipp staze ojačava i oslabljene mišiće nogu.

Pored opisane i najčešće zastupljene Kneipp staze, postoje i drugi oblici Kneipp terapija i vidovi poboljšanja cirkulacije, koji ostvaruju sličan efekat.

Kneip staza se koristi tako što korisnik neizmenično lagano šeta po kamenju, kroz toplu i hladnu vodu u trajanju od minimum 15 minuta.

 

Tropska kiša

tropska kisaTropska kiša tj. usmereni mlaz vode u različitim veličinama kapljica na određeni segment tela poput ramena, vrata, leđa, nogu i sl., kao i tela pod određenim pritiskom pozitivno deluje na glavobolje i migrene, napetosti u ramenima i vratu, blagu depresiju i vrtoglavicu. Vrlo često efekat tropskih kiša prati i hromoterapija (terapija bojama) i zvukovima koji imitiraju umirujući zvuk ptica i padanje kapljica na lišće što dodatno umiruje korisnika. Tropska kiša se u wellness & spa centrima nalazi pojedinačno u vidu specijalizovanih tuševa (tuš kabina) ili iznad bazena sa toplom vodom, u kombinaciji sa hidromasažama. Takođe, mogu se videti i stilske pećine obogaćene hromoterpijskim sadržajem u kombinaciji sa tropskim kišama. Predvidjeno vreme boravka pod efektom tropskih kiša nije definisano, te ih treba za opuštanje koristiti po svom nahođenju i subjektivnom osećaju samog korisnika.

tropska kisa

 

Tepidarium

Tepidarijum je mirna i tiha prostorija sa ležaljkama koje se zagrevaju od 37 c do 39 c, tj. temperaturi približno temperaturi tela. Time se postiže da telo odaje onoliko toplote koliko i primi uz minimalno korišćenje energije. Telo se zagreva bez znojenja, krvni sudovi se usled toplote šire i poboljšava se protok krvi, samim tim jača imunitet. Toplota koja izlazi iz ležaljki veoma prijatno deluje na nervni sistem i vraća organizam u prirodni balans. Zbog pozitivnog i umirujućeg uticaja na organizam, preporučuje se osobama svih starosnih dobi. Tepidarijum je mesto koje je inače predviđeno za pripremanje pre ulaska u parno kupatilo, međutim u praksi se koristi i nezavisno za odmaranje, između sauna seansi.  Prijatna temepratura, približna temeraturi tela koja se širi ispod tela korisnika, oslobađa telo negativnih tenzija i grčeva izazvanih svakodnevnim stresom. Tople ležaljke su od tvrdog materijala, obično obložene sitnim pločicama i dizajnirane da prijaju kičmi prilikom ležanja. Noge i glava su obično na višoj tačci u odnosu na klasično ležanje.

tepidarium

Hidromasažne kade (Jacuzzi)

jakuzziHidromasažne kade, popularno nazvane (Jacuzzi) mogu se naći u pojedinim wellness & spa centrima, međutim umesto hidromasažnih kada, u wellness & spa centrima, uglavnom su zastupljeni profesionalno izradjeni manji i veći bazeni sa toplom vodom i raznim oblicima hirdomasaža koje zamenjuju klasične jakuzzi kade. Jaccuzi kade se obično nalaze u manjim, skromnijim wellness centrima, usled nedostatka hidromasažnih bazena ili kao dopuna sadržaja u nekom posebno izolovanom VIP delu. Danas se u centrima sve više podrazumevaju veći stilski bazeni, sa mogućnošću laganog plivanja i kretanja u istim, kao i podrazumevajućim hidromasažnim sadržajem. Temperatura vode u hidromasažnim kadama kreće se oko 30 stepeni. Koristi se za opuštanje mišića, protiv ukočenosti i za relaksaciju. Pozitivno utiče na oslobadjanje od stresa. Predviđen boravak u jaccuzi kadama nije definisan i zavisi od subjektivnih potreba.

Bazeni sa hidromasažama i toplom vodom

Svi veći wellness & spa centri obično u svom sastavu imaju stilski uradjene hidromasažne bazene sa toplom vodom, čija se temperatura kreće od 25 do 35 c. Ovi bazeni u zavisnosti od wellness & spa centra, mogu biti manji i veći, sa posebnim izmeštenim ili mešovitim  hidromasažnim sadržajem u okviru bazena. Obično se u hidromasažnim bazenima može kretati i laganije plivati, što svakako zavisi od veličine i sadržaja bazena. Neki od njih imaju delove koji ulaze u poseban prostor, pod istim vodenim sadržajem, u kojem se nalaze tropske kiše (ranije opisane) i terapija bojama (hromoterapija) i zvukovima. Hidromasažni bazeni u praksi predstavljaju mesta gde nakon suna parka, najviše vremena provode posetioci, opuštajući se i uživajući. Hidromasaže mogu biti različitog sadržaja, namenjene za različite delove tela, od brizgaljki koje izviru iz poda bazena namenjena stopalima i listovima, preko onih koje izviru mlazom iz zidova za noge i ledja, do onih koje puštaju vodu mlazom iznad bazena različitim intezitetom, za hidromasažu ramena i vrata. Takodje, postoje delovi hidromasažnih bazena u kojima se leži na brizgaljkama koje relaksiraju čitavo telo. Sadržaj hidromasažnih bazena zavisi od različitih wellness & spa centara, u poslednje vreme trend je da je sadržaj sve bogatiji i kvalitetniji, a posetioci postaju sve zahtevniji u tom pogledu. Hidromasaža je veoma korisna kod reumatičnih stanja, poremećaja venske cirkulacije, kao i kod otklanjanja fizičkog, mentalnog zamora i napetosti. Postoje posebne medicinkske hidromasažne terapije, koje se odvijaju u specijalizovanim hidromasažnim kadama pod nadzorom stručnjaka i u odvojenom delu wellness & spa centara, a takve usluge se obično dodatno naplaćuju i posebno zakazuju.

Hidromasaze

Bazen sa slanom vodom

U pojedinim wellness & spa centrima, može se naići i na bazen sa slanom vodom, što u principu predstavlja redak sadržaj wellness & spa centara. To su obično manji bazeni, sa kocentracijom soli u vodi približno jednakoj onoj u morskoj vodi, ona bi trebala da osvežava, jača mišiće, stimuliše rad srca i cirkulaciju, tonifikuje kožu i čini je glatkom, opušta i dobar je lek protiv stresa. Medjutim, mišljenja samo da prava morska voda, može najbolji efekat da ostvaruje u kombinaciji sa morskom klimom.

Tiha soba za mirovanje

soba za mirovanje wellnessU wellness & spa centrima nezaobilazna stvka jeste miran kutak sa ležaljkama za odmaranje. U zavisnosti od wellness centra, ovaj kutak može da bude posebna soba za relaksaciju i odmor. U njoj mogu biti klasične ležaljke, kreveti sa vodootpornim presvlakama ili tepidarijumi o kojima je bilo reči ranije. U bolje opremljenim wellness & spa centrima, ambijent ovih soba obogaćen je hromoterapijskim efektima (lečenje bojama) o kojima je bilo reči ranije, kao i mirisnim opuštajućim aromama. Suština je da u ovim sobama preovladjuje mir i tišina, što nije uvek slučaj, jer mnogi posetioci u ovim sobama leže i razgovaraju, time kršeći ovo pravilo, te ujedno apelujemo da prilikom boravka u sobama za odmor, imate na umu, da je njena namena mirovanje i tišina u cilju potpune relaksacija uma i tela. Soba za mirovanje, koristi se obično izmedju korišćenja sauna ili po subjektivnom osećaju za vreme boravka u wellness & spa centru. Generalno, ceo boravak u wellness & spa centru, trebalo bi da odiše mirom i tišinom, što ponovo napominjemo, u praksi nije uvek slučaj.

 

Termalna lekovita voda za kupanje

termalna vodaTermalna (topla) lekovita voda za kupanje nalazi se isključivo u banjama. To je voda sa zvanično sertifikovanim lekovitim sastojcima, a hemijska struktura vode, kao i njena izvorska temperatura se razlikuje međusobno od samih izvora, odnosno banja.  Samim tim lekovita učinkovitost ove vode, nije jednaka u svim banjama i nije pogodna za otklanjanje istih zdravstvenih tegoba. Ona može da ima različiti sadržaj i odnos minerala, poput natrijuma, kalijuma, magnezijuma, kalcijum, gvožđa, mangana i sl. Lekovita učinkovitost boravkom u lekovitim termalnim vodama banja je različita, obično se termalna lekovita voda koristi za otklanjanje posledica kod reumatskih bolesti, bolesti tetiva, mišića, perifrnih nervnih lezija, ginekoloških, kožnih i sl. i ako se dijapazon koristi za određene zdravstvene tegobe sužava i širi u zavisnosti od banje.

Takođe, korišćenje termalne lekovite banjske vode otklanja posledice stresa, umora, mrzovoljnosti, smanjene koncentracije, pamćenja, kao i kod smetnji u snu. Svakako da se informacije o pojedinačnoj učinkovitosti dobijaju u pojedinačnim banjama, a na osnovu zvaničnih certifikata. Dužina boravka, bez prekida u termalnoj vodi je takodje navedena u zavisnosti od toplote vode i njenog sastava, pojedinačno u svakoj od banja i obično je vidno istaknuta, neposredno pored termalne lekovite vode. U najvećem broju slučajeva, neprekidni boravak u termalno banjskoj vodi je oko 15 minuta, a postupci se ponavljaju u toku dana. Osobe koje pate od visokog pritiska i srčanih tegoba, ne bi trebali boraviti u termalnoj vodi.

Uz tradicionalne banje, skoro uvek se nalaze dodatni wellness & spa sadržaji.

Lekovita mineralna voda za piće (banje)

Lekovita mineralna voda za piće je uglavnom besplatno dostupna u banjama za vreme korišćenja njenih sadržaja. Naravno nemaju je sve banje. Imajući u vidu da najveći broj banja u svom sastavu ima izgrađen dodatni wellness & spa sadržaj, idealna je kombinacija koršćenja istog, uz mogućnost konzumiranja lekovite, mineralne banjske vode, naročito ako se ima u vidu da je uz korišćenje sauna, potrebno piti dosta tečnosti. Da bi lekovita mineralna voda imala taj status, svakako da je potreban zvaničan sertifikat o tome. Kao i kod termalnih lekovitih voda za kupanje, lekovita mineralna voda za piće u zavisnosti od banje i izvora, ima različiti hemijsko-organoleptički sastav, te su i lekovita svojstva raznolika i zavise od konkretnih izvora odnosno banja. Neke od njih su dobre za stomačne tegobe, poboljšavaju varenje, regulišu zatvor u stomaku, dobre su za želudac, neke su pogodne za funkciju jetre, bubrega i sl. Kod pojedinih banjskih voda postoje i ograničenja o dozvoljenom dnevnom unosu vode, čijim se prekomernim unošenjem mogu javiti dodatne druge zdravstvene posledice. Svakako da su ove informacije precizno dostupne u konkretnim banjama, wellness & spa centrima.

Saloni za masažu i negu

U sklopu wellness & spa centara obično se nalaze saloni za masaže i negu tela, sa raznim wellness tretmanima. Ovakve usluge ne spadaju u standardnu cenu ulaznice, već se po pravilu dodatno naplaćuju i posebno zakazuju. U okviru wellness & spa centara nalaze se posebne sobe za masažu specijalizovane i opremljene u zavisnosti od vrste masaža koje se obavljaju u njima. Primenjuju se različite vrste masaža poput relaksacione, parcijalne, anticelulit, sportske, antistres, šiacu, kraljevske masaže, refleksolohgije stopala, masaže vulkanskim kamenjem, čokoladom i sl. sa svojim specifičnostima u zavisnosti od vrste. Masaža je pravi izbor, nakon upotrebe sauna, jer su mišići tada mekani i opušteni. Pored navedenog, u wellness & spa centrima se obavljaju i specijalizovani tretmani za negu lica i tela u zavisnosti od sadržaja samog centara.

salon za masazu

Bazen za rekreativno plivanje i aqua park

bazen za plivanjeUz sadržajnije wellness & spa centre, uglavnom se mogu videti bazeni za rekreativno plivanje dužine do 25 odnosno 33 metra. Ukoliko se uz wellness & spa centar nalazi profesionalni olimpijski bazen za plivanje, tada već možemo da govorimo o sportsko rekreativnom centru, sa pratećim wellness & spa sadržajem, koji često ima i dečiji sadržaj odnosno aqua park, gde zadovoljstvo u poseti istom, može naći čitava porodica, tj. posetioci svih starnosnih dobi. Plivanje u kombinaciji sa wellness & spa sadržajem predstavlja pravo zadovoljstvo, imajući u vidu da se potpuni efekat sauna i drugog wellness & spa sadržaja upravo najbolje oseti u kombinaciji sa predhodno  fizičkom aktivnošću u ovom slučaju plivanjem. Nakon plivanja, koristeći wellness & spa sadržaj, dolazi do opuštanja mišića i potpune relaksacije čitavog organizma. Samim tim, ukoliko se predviđa plivanje ili bilo koja druga sportska aktivnost, uvek je to potrebno obaviti pre korišćenja ostalog wellness & spa sadržaja.

Aqua park je prevashodno namenjen za najmladju populaciju, medjutim, vrlo rado ga koriste i stariji, odnosno roditelji. U kombinaciji centra koji sadrži bazene za plivanje, wellness & spa, i aqua park, govorimo o kompletno zaokruženoj celini, kojom se zadovoljavaju sve potrebe posetilaca, bez obzira na starosnu dob i idealan je za porodične posete i višednevno uživanje. U ovakvim centrima, svakako su prateći sadržaj restorani i kafići, a smeštaj se često nalazi u okviru kompleksa ili u neposrednoj blizini. Aqua parkovi mogu da budu raznoliki po sadržaju i veličini, takodje, mogu da budu zatvoreni i otvoreni, odnosno oni koji rade tokom cele godine ili sezonski. Moderni aqua parkovi imaju mogućnost otvaranja staklenih površina leti i predstavljaju svojevrsnu atrakciju tokom cele godine. Sadržajem aqua parkova svakako dominiraju veći ili manji raznoliki tobogani, zatim skakaonice u vodu, veštački talasi, manji bazeni za decu, hidromasaže, igre savladavanja vodenih prepreka i sl.