Wellness & spa mit kell tudnunk róla

Általánosságok a wellness-ről

A Wellness túrizmus a túrizmus egyik legősibb formája, különösen ha arra gondolunk, milyen módon voltak képesek már az ókori Görögök és Rómaiak is eljutni a jólétig, és hogyan folytatták utazásaikat a középkori zarándokok, valamint, hogy hogyan is nézett ki a valamikori Európai vagyonos társadalmi réteg tengerparti nyaralása és pihenése a 18. és 19. században.

Az utóbbi két évtizedben észlelték a wellness szolgáltatások felhasználói körének növekedési tendenciáját, amelynek tanúbizonysága az egyre növekvő számú, különféle típusú wellness & spa központok létesítése, amelyekben persze mindenképpen vezető helyet foglalnak el a nagy gyógyfördői hagyományokkal rendelkező országok, mint például Magyarország.

Számos és széleskörű oka van annak, hogy napjainkban erős fejlődésnek indult a wellness túrizmus népszerűsítése és tömegesedése. Az orvostudományban elért haladás és az emberek várható élettartamának meghosszabbodása és ezekkel egyidőben az emberi egészség megóvására szolgáló számos újítás, találmány ahhoz vezettek, hogy a betegségek számos fajtáját véglegesen legyőzte az emberiség, azonban állandóan jelentkeznek újabbak, amelyeket persze örökösen követnek a gyógyszeripar tekintetében kialakuló összeesküvés elméletek, amelyeket mi itt most természetesen mellőzni szeretnénk. Azonban megdönthetetlen tény, hogy számos betegség végleges szétzúzása ellenére, a korszerű ember mentális, pszichológiai és emocionális gondjai mégis növekvő tendenciát mutatnak, amelyek jelentős mértékben befolyásolják az élet minőségét, mint az újabbbetegségek kialakulásának valamiféle állandó tűzfészkét és bármikor robbanásra kész lőporos hordóját.

A depresszió és az állandó stressz közvetlen következményeként jelentkező betegségek számos kutatás adatai szerint a 21. század legsűrűbben előforduló betegségei. Természetesen, az ilyen megbetegedések jelentkezésekor, a pszichiátriai segítségnyújtás ajánlatának következtében, a kiutat leggyakrabban a pszichomotorikus gyógyszerek használatában keresik, amelyek használata viszont mindenképpen egyéb egészségügyi következményekkel jár, így aztán az ember szépen lassan bejut a kisebb vagy nagyobb rossz közötti választási lehetőség “bűvös körébe”.  Éppen a fenn ismertetett gondok miatt, egyre nagyobb az olyan emberek száma, akik a korszerű, sztresszes és felgyorsult életmód előli menekülést a wellness & spa túrizmusban látja és keresi, amely kifejezés mind gyakrabban átveszi a már megszokott és klasszikus “gyógyfürdő” vagy “gyógyfürdő-túrizmus” kifejezések helyét, tartalmilag is kiegészítvén ezeket a fogalmakat a rá jellemző, új sajátosságokkal.Éppen a számos fizikai haszon miatt, amelyeket a minőségi wellness & spa központok szolgáltatásainak használatával kapunk, jelentős szerepet töltenek be ezek pszichológiai hatásainak megnyilvánulási alakjai is, mint a pszichikai és mentális pihenés, a teljes emberi szervezet jólétének támogatása, amelyek összhatásaként létrejön az emberi szervezet természetes pszichofizikai egyensúlya.

A wellness-nek életmóddá kellene válnia, amely a saját életmódunk fejlesztését kell jelentenie, hogy elérhessük testünk, lelkünk és szellemünk teljes kiegyensúlyozott állapotát, miközben tiszteletben tartjuk saját választásainkat és a rendelkezésünkre álló lehetőségeinket. Az ilyen jólét elérése, a mai felgyorsult életmód, a rengeteg üzleti és anyagi stresszhelyzet és a saját magunkra szánt állandó időhiánnyal való állandó küzdelem mellett sajátságos kihívást jelent mindannyiunk számára. Bármennyire is hisszük azt, hogy az ilyen pszichofizikai jólét lukszus, ennek gyakorlásához többé nincs szükség abnormális pénzügyi befektetésekre, különösen, ha figyelembe vesszük, a minőséges gyógyfürdők, welness és spa központok egyre nagyobb számú jelenlétét és elérhetőségét, amelyekben élen járnak egyes országok kultúrái, éppen éppen azzal a céllal, hogy az élet ezen szegmense minél inkább szükségletté, és nem valamiféle lukszussá váljon minden ember számára. Úgyszintén, ha alaposabban körülnézünk, a wellness mindenütt jelen van körülöttünk, csak észre kell vennünk, gyakorolnunk kell és  kifogások helyett időt kell találnunk saját magunk részére is. Ez a már említett wellness túrizmuson túl, állhat szellemi felemelkedésből, egészséges táplálkozásból, reggeli sétákból, fizikai aktivitásokból, barátkozásokból, és jó, pozitív gondolkodásmódból is.

Azok számára, akik átadják magukat a welness túrizmus tapasztalatainak, utazásaik sokkal többé válnak a klasszikus, sematikus utazástól, nagyobb túrista élményeket fognak átélni, amelyek boldogabbá, elégedettebbé, pihentebbé teszik őket,ami mindezen hasznos hatások mellett, amelyeket hozhat számukra a wellness & spa központok meglátogatása, bizonyosan sokkal jobban érzékelik majd magát a túrista úticélt, minek következtében jobb emlékeikben marad az egész túrista utazás, és nagyobb elégedettséggel is fogja őket eltölteni.

Éppen a korszerű stresszes élet által ránk kényszerített szükségletek miatt és a mind nagyobb számú és jobb minőségű, temérdek wellness tartalommal rendelkező túrista célpont miatt, egyre több az olyan ember, aki jelentőséget tulajdonít ennek a túrista-szegmensnek, mert már az első ilyen látogatás után jobban érzik magukat, arra törekedvén, hogy az effajta tapasztalataikat tovább gyakorolják.Úgyszintén, az egyes népek kultúráinak versengése és régióiknak természetes adottságai révén, fejlett wellness & spa kínálatukkal, hatást gyakorolnak az örökös egymás közötti minőségbeli vetekedésre, ezzel automatikusan felfejlesztvén saját kínálatukat, tartalmaikat a felhasználók felé, ami mindenképpen csak javukra válhat és emiattmindig olyan úticélokat kell választani, amelyek gazdag wellness & spa kínálattal is rendelkeznek, amelyekben mindenképpen élen járnak bizonyos országok, amelyek között bizonyosan helyet foglal Magyarország is.

A Wellness & spa alapvetőfogalmai

A továbbiakban arra fogunk törekedni, hogy az olyan emberek számára, akik eddig nem látogatták a wellness & spa központokat, vagy akik kevés ilyen tapasztalattal rendelkeznek, határozottan közelebb hozzuk a wellness & spa központok, fürdők leginkább előforduló tartalmát és ezek jelentőségét az ember egészségügyi szükségleteinek tekintetében. Tulajdonképpen, sokan azt mondanák kezdetben, hogy a "wellness & spa központ" mindenképpen a modern gyógyfürő szinonímája, amely kifejezés máról-holnapra meghonosodott a nemzetek nyelvi eszköztárában, ideértve a saját nemzetünket is.Ez a kifejezés az embereknél sok tévedést idéz elő, különösen azoknál, akik nem látogatták az ilyen létesítményeket, ami mégjobban kihangsúlyozza bizonytalanságukat e téren. Úgyszintén e kifejezés körül, és jelentésének definiálásakor, sűrűn viták folynak és különböző álláspontok kerülnek egymással szembe még akkor is, ha ezt rendszeresen használják, minden lehetséges helyen. Szó szerinti fordításban azAngol nyelvben a "wellness" szó egészséget jelent, a "spa" fürdőt, ásványi forrást ésstb. Azonban a "wellness" szó a gyakorlatban szélesebb jelentéssel ruházódott fel, mi pedig ezt az egészséges életmódra vezetnénk vissza, ideértve az egészséges táplálkozást, mozgást, gyógyfürdők látogatását, fizikai aktivitást, szellemi felemelkedést, barátkozást, pozitív gondolatokatésstb. A "spa" szót leggyakrabban minden olyasmire használják, aminek köze van az egészséghez, és magában foglalja a víz használatát és élvezetét, vagy a víz segítségével kiváltott élvezeteket, ami lehet úszás, különféle hidromasszázsok, trópusi esők, knaipp (séta a váltakozó meleg és hideg vízben), gőzfürdő, gyógy termálfürdőésásvány vízésstb.  tehát mindezek alapjána "wellness & spa központ" jelentését fordíthatjuk úgy is, mint "egészségügyi vizes központ". Azonban,van valami, ami lényegében különválasztja a "gyógyfürdő" szóta "wellness & spa központtól", ez pedig a gyógyhatású gyógyfürdői víz. Vagyis, a wellness & spa központoknagyon sűrűn önállóan épülnek ki, vagy valamely szállás-komplexum keretein belül, valamely kiválasztott helyen, rendelkeznek gyógyászatiésvizes tartalommal, azonban nincs hivatalosan deklerált gyógyfürdői vizük, vagy egyéb paramétereik alapján megállapított gyógyfürdői kozpont jellegzetességük, míg a gyógyfürdők rendelkeznek hivatalosan igazolt természetes gyógyvízzel, vagy egyéb szertifikátummal lellátott tartalommal.A fürdőket általában követi fürdői hagyomány is.Megjegyezzük, hogy nagyon sűrűn a fürdők keretein belülléteznek kiépített vagy hozzáépített  wellness & spa központok is, amelyek amelyek bizonyos szegmenseiben felhasználják az ott található gyógyfürdői gyógyvizet is. Ennek a különbségnek azonban nem kell eltávolítania minket a wellness & spa központoktól, mert egészségügyileg úgyszintén rendkívül hasznosak, és általában korszerű szabványokszerint építik őket ki, de a reális szükségletektől függően is. Pl.a gyógyhatású gyógyfürdői termál (meleg) vizet, a kardiovaskuláris gondokkal küszködő embereknek nem kellene használniuk, így aztán számukra a fürdő szó nem is jelent sokat, míg mondjuk valakinek, akinek az ízületeivel vannak gondjai, reumás, és stb., viszont akinek nincsenek kardiovaskuláris gondjai, a gyógyvízzel rendelkező gyógyfürdő többet jelenta klasszikus wellness & spa központtól. Az utóbbi évtizedben észrevehető az irányzat, mely szerint a wellness & spa központok mellett, vagy velük együtt, kiépítenek olyan szórakoztató vízi tartalmakat, amelyeket népszerű nevükön aqua parkoknak hívnak, és amelyek a fiatalabb nemzedék szükségleteiként jöttek létre, a gyarmekek részére,ahol a családi tartózkodással különféle szükségleteket elégítenek ki az emberek. Úgyszintén, a szélesebb látókörrel bíró központok, nem kerülik el a sportos-rekreatív úszómedencéket, mint tágabb értelemben vett sportos tartalmat, a már meglévő wellness & spa központban.

Azok számára, akik még mindig nem tudják, a wellness & spa központokba való eljutás rendkívül egyszerű és ezeket mindenki használhatja, aki jobban szeretné magát érezni, ezért a további szövegünkben igyekezni fogunk, hogy közelebb hozzuk és leegyszerűsítsük a wellness & spa fogalom tartalmát, bárhogyan is hívják ezt mások, és megszabadítjuk Önöket bármilyen előítéletüktől. Kezdetnek, elég lesz Önöknek egy darab fürdőruha,törülköző, egy pár strandpapucs, valamint az a kívánságuk, hogy jól érezzék magukat.

Mielőtt belépnénk a wellness & spa központba

Azk számára, akik első alkalommal látogatnak el egy wellness & spa központba, elmondjuk, hogy a papucs, fürdőruha és törülköző mellett, a leggyakrabbanszükség van még arra is, hogy gondoljunk a személyes higiéniánkat szolgáló dolgokra (hajsampon, szappan, tusfürdőésstb.), hogy a központban való tartózkodásunk és a szolgáltatások használata után lezuhanyozhassunk.Egyes wellness & spa központokban, különösen azokban, amelyek szállást is kínálnak, a vendégek/ügyfelekrészére általában fürdőköpenyt is biztosítanak, törülközőt, és személyes higiéniai eszközöket, míg a wellness & spa központok zömében a vendég/ügyfél még egy pamutszövetből készült takarót is kap, amelyet akkor vesz igénybe, amikor szaunázni megy. A legtöbb wellness központban, a bejáratnál, a belépőjegy megvásárlása után a vendég/ügyfél egy vízálló mágneses karkötőt is kap, amely egyben a kulcs is az öltözőben található szekrénykéhez, amelyben a vendég/ügyfél bezárva tárolhatja a személyes holmijait, miután átöltözött, vagyis arra az időre, amíg a wellness & spa központ szolgáltatásait használja.

Némely wellness & spa központ olyan karkötőket használ, amelyre ráakasztják a kis kulcsokat és a kis számlapocskát, amelyre a szekrény számát írják, vagy csak klasszikus kulcsokat adnak, amelyeket a technológiai fejlődés folyamán fokozatosan lecserélnek korszerűbb megoldásokkal, így azután egyre inkábbelterjedtek a fentebb már leírt mágneses karkötők.Átöltözés, és a személyes holmik szekrénybe zárása után a vendég/ügyfélmegkezdi a wellness & spa központ szolgáltatásainak használatát.Itt meegjegyezzük, hogy a legtöbb wellness & spa központban gyakorlattá vállt, hogy a belépőjegy ára általában tartalmazza a wellness & spa központ összes szolgáltatásának árát, azok kivételével, amelyeknél az ott dolgozók közvetlen aktivitása és szakértelme szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez, mint például a masszázs, egészségügyi kezelések, szépségápoló szalonok, és stb., de mindez az egyes központok saját üzletpolitikájától függő dolog, és a vendégen/ügyfélen múlik, hogy eldöntse, és válasszon a vásárláskor, hogy kívánja-e vagy sem igénybe venni a kiegészítő szoilgáltatásokat. A legtöbb esetben a wellness & spa központok az öltözőből kivezető egyetlen út, amely elvezet bennünket a wellness & spa szolgáltatásokhoz, keresztülhalad ameleg- és hidegvízzel ellátott, különválasztott férfi és női toaletteken,amely egyben az öltözőig visszafelé vezető utat is jelenti, és ahol közvetlenül a wellness & spa szolgáltatásokig való jutás előtt a vendég/ügyfél áthalad egy kis sekély vizű,  a talpak fertőtlenítésére szolgáló medencén. Kellő figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a wellness & spa központokban síkos és nedves a padló, ami reális veszélyt jelenthet az esetleges elcsúszásra és elesésre, azonban a jól felszerelt wellness & spa központokban, a kritikus helyeket ún. csúszásgátló szalagokkal biztosítják, a padlólapok pedig olyan anyagból készültek, amelyek csúszásgátló felülettel rendelkeznek, azonban ettől eltekintve, mi Önnek azt tanácsoljuk, hogy minden esetben fokozott figyelmességgel járjon el e tekintetben.

 

A wellnes & spa központok szolgáltatásai

Ismeretes, hogy minden wellness & spa központ nem rendelkezik azonos tartalomkínálattal, ami persze elsősorban a központ méretétőlfügg, a szolgáltatások mennyiségétől és minőségétől. A mi feladatunk, hogy egyszerű módon közel hozzuk a potenciális felhasználóhoz, hogy milyen szolgáltatásokkal is rendelkezhet egy-egy wellness & spa központ, mely szolgáltatás mire szolgál, miért hasznos és hogyan is kell igénybe venni.Leggyakrabban az alábbi wellnes & spa tartalmakkal találkozunk:

 • Finn szauna
 • bio szauna
 • infravörös fényű szauna (infravörös szauna)
 • aroma szauna (aromakabin),
 • kromoterápiás (fényterápiás) szauna,
 • gőzfürdő (török fürdő),
 • jeges vizű medence (szaunázás után)
 • jeges barlang (jégbarlang)
 • sószoba (haloterápia)
 • Kneipp taposó,
 • trópusi eső,
 • tepidárium,
 • hidromasszázskád (Jakuzzi)
 • hidromasszázsos medencék és meleg vizesek,s
 • sós vizű medence,
 • csendes szoba, nyugtató pihenésre
 • termál gyógyhatású fürdővíz(gyógyfürdők),
 • gyógyhatású ivó ásványvíz (gyógyfürdők),
 • masszázsszalon,
 • testápoló szalon,
 • rekreatív úszómedence,

Szaunák

Különféle fajta szaunák léteznek, amelyekről majd külön-külön fogunk beszélni. Mielőtt hozzáfognánk az egyes fajta szaunák ismertetéséhez, néhány szó erejéig foglalkoznánk a szaunák használatának általános hasznosságával és a használatukkal kapcsolatos szükséges óvintézkedésekkel. A szaunáról tömegesen elterjedt vélemény, hogy Finnországból származik, amit bizonyít maga a „Finn szauna“ elnevezés is, azonban ez csak részigazság, mert számos nemzet, ideértve természetesen mindenképpen a Finneket is, az egész bolygónkon ősidők óta használják a szaunák különböző formáit, azok gyógyhatásait. Már régóta ismert a szaunák használata a Skandináv államokban, Oroszország gyógyfürdőiben és az Arab országokban, tehát ennek alapján elmondhatjuk, hogy a szaunákban való tartózkodás már nem tartozik az újdonságok közé. Az emberek nagyon rég óta szent helynek tartották a szaunákat. A szauna az egész család számára az a hely volt, ahol összegyűlt a család, a családi hagyományok megőrzése érdekében, ez volt továbbá a felépülés, a gyógyulás helye, de az a hely is, ahol a nők szültek, az elhunytak pedig felkészültek az örök nyugalomra. Tekintettel arra, hogy a szaunák már évszázadokra visszatekintő múltal rendelkeznek, ez már magában véve is eleget mond nekünk arról, hogy mennyi komoly pozitív hatást gyakorolhat a felhasználóira, akiknek a szükségletei alapján jöttek létre, és töretlenül fennállnak napjainkban is, sőt egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a modern ember életének tekintetében is. A szaunában való tartózkodás hasznossága nagyon gyorsan észrevehető. Amennyiben a szaunákat használó emberek kielégítő egészségi állapotúak, úgy a szaunában töltött idő a számukra csakis hasznos lehet.

A szauna használatának jótékony hatásai

A szaunákat világszerte élvezetből használják, ellazulásra és az általános egészségi állapot feljavítására.A szaunában való tartózkodás idején a meleg javítja a vérkeringést, ami erős izzadáshoz vezet. Az izzadás a test számára lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a káros anyagoktól és feljvítja a vérkeringést amelynek a rossz működése napjaink gyakran előforduló gondja, amellyel az emberiség nagy része szembesül, korra való tekintet nélkül, és éppen ez a gond okozza azután a legtöbb komoly megbetegedést is.A test kiadós izzadása, amely a szaunában való tartózkodás folyamán fellép, megszabadítja a szervezetet a káros és mérgező anyagoktól, erősíti az immunrenszerünket,ellazítja a testünket minden feszültségtől és szervezetünket a stressztől. A szaunában való tartózkodás olyan hatást vált ki, hogy egészségesebbnek, könnyedebbnek fogja tőle magát érezni.

A szauna felkhasználója számára a jótékony hatások többszörösek, és az elért eredmény pszichikai és fizikai jellegű is. Azok az emberek, akik rekreatív módon, vagy professzionálisan sportolnak, vagy azok, akik nagy fizikai vagy szellemi erőfeszítésnek vannak kitéve, a tréningek vagy egyéb kimerítő erőfeszítések után sűrűn szaunázással töltenek el némi időt. A szauna rendkívül könnyen szünteti meg az unalmas izomlázat. A Skandináv országokban, egyes nagy gyárakban, a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy a munkaidejük közbeni szünetekben a gyár körletén belül található szaunát használják.Akik gyengébb fizikai aktivitást végeznek, a szaunában való tartózkodás hatását egy jó kiadós tréning hatásával egyenlítik ki, ami éppen sokak kívánsága, hogy a testük kitűnő állapotban legyen, erős fizikai erőfeszítések igénybevétele nélkül is. pusztán a szaunában való tartózkodással. A szauna használata előtt és után szükséges minél több folyadékot bevinni a szervezetünkbe, tekintettel arra, hogy a szauna használata közben, az izzadás következtében nagy mennyiségű folyadékot veszítünk, amelyet gyorsan kell pótolnunk, hogy ne lépjen fel a szervezetünk dehidratációja. A szaunában való tartózkodás, azon túl, hogy képes eltüntetni a könnyebb megbetegedések tüneteit, mint például a klasszikus meghülések, bizonyosan biztosítja az izmok felépülését a fáradtságos gyakorlások, és nagy fizikai és pszichikai megterhelések után. A fizikális hasznok mellett, a szaunában való tartózkodás javítja a seratoninok (boldogság hormonok) termelését, ezzel kiváltván hogy az ember elégedettebbnek, boldogabbnak érezze magát, és ez közvetlen hatást gyakorol az ember általános pszichikai állapotára is, aminek köszönhetően megvalósul az egész szervezetünk pozitív pszicho-fizikai kiegyensúlyozottsága. Sok ember a depresszióval és a szorongással is éppen a szaunákban veszi fel a harcot. A szaunában való tartózkodásuk után érzik, hogy az elméjük megszabadult a mindennapok gondjainak és stresszeinek terheitől, és ezt az élet- és fizikai erő az elméjükről a testükre is átterjed. Az említettek mellett, a szauna szabályos használatával szemmel láthatóan kitisztul a bőrünk felülete is, és ettől a bőrünk kisímul és megszépül.A szauna legelső pozitív hatásai éppen az ember bőrén mutatkoznak meg. A kiadós izzadás jobban és természetesebben tisztítja ki bőrünket bármely más gyógyszerészeti eszköztől.Kinyitja pórusainkat és lehetővé teszi, hogy az elhalt sejtek és a kosz, amelyek mélyen be vannak ágyazódva a bőrünkbe, kitisztuljonak onnét, a bőrünk felszínére. Javul a makro- és mikro cirkuláció, bőrünk egészséges fényt, tónust és rugalmasságot kap. A szauna kivételesen jó hatást gyakorol az olyan krónikus légzőszervi megbetegedésekkel szenvedőkre, mint a bronchitisz, az asztma vagy az allergia.Többszörösen javul a légutak vérellátása, a tüdőlebenyeink hidratálódnak és megtisztul a tüdőnk, torkunk és orrunk nyálkahártyája a bennük lévő váladékoktól és allergén anyagoktól.Annak ellenére, hogy a szauna pozitív hatást gyakorol az asztmatikus megbetegedésekben szenvedőkre és könnyebbé teszi számukra a légzést, a szaunát nem tanácsolják akut asztmatikus bántalmak esetén.Azt ajánlják, hogy a szaunát a lehetőségünk szerinti leggyakrabban használjuk, legalább 3 alkalommal egy héten és az egyszeri szeánsz keretein belül 3 ciklustól nem többször. A szauna használatakor a szeánszok között okvetlenül szükséges szünetet tartani, éspihenni legalább 20 percet.

Óvatossági intézkedések a szauna használata közben

Ha túl hosszú ideig tesszük ki magunkat a szauna forró levegőjének, ez ájuláshoz vezethet, a testünk túlhevülése miatt, ezért a szaunában való tartózkodás folyamán, mindenképpen fontos követni a szubjektív érzékeinket is, és nem szabad erőltetni, ha nem érezzük jól magunkat. Ha szédülést érez, vagy légzési problémákat, azonnal hagyja el a szaunát. Bizonyos, hogy a szauna használata egy fajta tréninget jelent és, hogy a hosszabb ideig tartó szaunában való tartózkodást hosszabb idő alatt kell begyakorolni, hogy a szervezetünk hozzászokjon, így aztán a kezdőknek azt ajánlják, hogy rövidebb ideig tartózkodjanak a szaunában, alacsonyabb hőmérsékleten és az alacsonyabb szinten elhelyezkedő padon. A szaunában való tartózkodást semmiképpen sem ajánlják olyan személyeknek, akik alkoholt fogyasztottak, vagy akik alkohol vagy narkotikumok hatása alatt állnak. Úgyszintén, a szaunába való bemenetel előtt, nem ajánlatos enni. A gyermekek nem tartózkodhatnak a szaunában felnőtt személy ellenőrzése és jelenléte nélkül, a 8 év alatti gyermekek részére nem ajánlott a 60 C°-tól melegebb hőmérsékletű szauna használata. Tilos a szaunában kontaktlencsét viselni, és bármilyen ékszert is.Kerülje a szaunában való tartózkodást, amennyiben olyan terápiát kap, amelynek valamely összetevője nyugtatókat tartalmaz, vagy amennyiben valamilyen serkentő szert használ. A szaunk használata nem ajánlott a magas vérnyomású személyeknek, a “pace-maker”-rel rendelkező személyeknek, a szívbetegknek, valamint a kifejezetten alacsony vérnyomású,értágulással rendelkező, vagy trombózistól szenvedő, és akut fertőzésektől szenvedő személyeknek,valamint a terhes nőknek és a kisgyermekeknek sem.A szaunákban soha ne vigyünk be magunkkal papucsot, ékszert, órát, és stb.

A különféle szaunákata wellness & spa központokban általában egy különálló egységbe csoportosítják, és az ilyen csoportokat “sauna world”-nek, azaz szauna világnak, "sauna place"-nek, azaz szauna helynek, "sauna park"-nakés stb. hívják.

A szaunák használati útmutatóit a szaunák egyes fajtáinál írtuk le, amelyek megtalálhatók za pravilno korišćenje sauna bliže je opisano u pojedinačnim vrstama u daljem sadržaju.

Finn szauna

Elterjedt az a vélemény, miszerint a szaunák e fajtája Finnországból származik, amit maga a “Finn szauna” elnevezés is bizonyítés annak ellenére, hogy a létrejötte tekintetében különböző álláspontok vannak, mi a finn szauna jelentőségének lényegére és használatának módjára fókuszálunk.

A Finn szauna kisebb vagy nagyobb, fából készült helyiség, amelyben a levegő hőmérséklete 70-100C°, a levegő páratartalma alacsony, 10-15 % között mozog, és éppen emiatt is hívják ezt a szaunát száraz szaunának is. A szaunákat főként a hőforrásaik alapján különböztetik meg egymástól, és e szerint vannak elektromos árammal, gázzal, napenergiával üzemelő szaunák, és olyan szaunák, amelyeknek a hőforrása a meggyújtott fa. Ez utóbbit manapság ritkán használják, kivéve az olyan tradicionális szaunákban, amelyekápolják az első szaunák létrejöttének forrásait. Amikor a forró követ még vízzel is leöntik, a levegő páratartalma megnövekszik.A víz, amellyel a követ leöntik természetes aromákkal dúsítható, amenta, narancs, citrom, nyír, levendula, fenyőés stb.növényi éterolajával (illó olajokkal).Ezzel kiegészítő pozitív hatásokat adnak hozzá a szauna egyéb pozitív hatásaihoz, az illatokat érzékelő érzékszerveink bekapcsolásával.A szauna belsejében különféle magasságú, fából készült padok találhatóak. Amikor a magasabb szinten elhelyezett padon ül az ember, akkor ebben a magasságban a levegő hőmérséklete is magasabb.Általában az alsóbb szinten való fekvéssel vagy üléssel kezdjük a szaunázást, hogy szervezetünk fokozatosan hozzászokjon a hőmérsékletekhez. A finn szaunában való tartózkodás 6-tól  15 percig tart, függően a szaunázó személytől és annak hőtűrő képességétől.

A mai wellness & spa központo, nem elképzelhető a finn szauna nélkül. Ez a szauna a legyakrabban alkalmazott szauna, és majdnem mindegyik wellness & spa központban ezt használják. A szauna méretei nincsenek szigorúan definiálva, így azután nagyobb és kisebb szaunákat is építenek.A wellness & spa központok, amelyek csoportosan fogadják vendégeiket, mint a sportolói válogatott csapatok, vagy az olyan központok, amelyek szaunás szeánszokat szerveznek, általában rendelkeznek nagyobb méretű finn szaunákkal, amelyeket nagyobb számú személy használhat egyidejűleg.Úgyszintén léteznek kis Finn szaunák is, amelyek befogadóképessége általában három személyig terjed. Maga a szauna minősége azonban nem változhat a nagyságától függően.

A finn szauna használata

Minden szauna használata előtt a testünknek tisztának és száraznak kell lennie, valamint lényeges, hogy ne menjünk a szaunába a füdőmedence használata után, anélkül, hogy előtte jól lezuhanyoznánk, hogy a bőrünkön ne maradjanak klór részecskék, mivel szaunázás közben bőrünk pórusai kitágulnak, és a bőrünkön található kémiai összetevők és tisztátalanságok egyáltalán nem kívánatosak. Fontos, hogy a szauna használójának bőre száraz legyen, hogy az izzadás hatása mielőbb megkezdődjön.A finn szauna szabályos használata magában foglalja a pamut papucsok ésnem áttetsző takaró használatát, mert magától érthetődő dolog a szaunába való belépés előtt a fürdőruha levetése, és a pamutból készült takaróba burkolózás. A fürdőruha levetésének e szabálya azon az feltételezésen alapul, hogy a fürdőruha nedves, klórral telített, amely a felmelegedése miatt kipárolog, és ezt a szauna használói belélegzik, valamint a teljes kényelem és bőrünk szabályos “légzésének” biztosítása is ezt igényli. A gyakorlat azonban nem mindig így néz ki és ez valójában a wellness & spa központ üzletpolitikájától függ. A gyakorlatban a legtöbb esetben nem magától érthetődő a fürdőruha levetése, azonban tekintet nélkül erre a körülményre, a szauna használata közben kötelező a pamut vászon használata, amelyet a vendég leggyakrabban a wellness & spa központba való belépésekor kap, vagy ha ez nincs, akkor a saját száraz és tiszta törülközőnk használata, amelyet arra a helyre helyezünk le, ahová ülni vagy feküdni fogunk, annak érdekében, hogy ez beszívja az izzadtságunkat éshogy ne üljünk a csupasz bőrünkkelolyan helyre, amelyet az előttünk szaunázó személy saját izzadtságával benedvesített.  Tekintettel arra, hogy szaunázás közben általában nagy mennyiségű folyadékot veszítünk, a magas hőmérséklet miatti izzadás által, szükséges a szaunába való belépés előtt legalább két dl. vizet meg kell innunkvagy ennél többet is, attól függően, hogy milyen a szubjektív szomjúság-érzetünk, majd pedig a szaunázás után ugyanígy kell tennünk.Semmiképpen sem kell a vizet iszogatnunk, miközben a finn szaunában tartózkodunk, ezt kötelezően a szauna használatának megkezdése elött és szaunázás után kell elvégeznünk.A szaunázás után kötelezően és alaposan zuhanyozzunk le, valamivel hűvösebb vízzel, majd utána bele kell menni a teljesen hideg vizű medencébe, amely a komolyabb tartalmakkal rendelkező wellness & spa központokban általában közvetlenül a "szauna rész" közvetlen közelében van elhelyezve, vagy éppen a finn szauna közvetlen közelében, majd pedig friss levegőre kell mennünk 5-től 10 percnyi időre, attól függően, hogy milyen a külső hőmérséklet, és éppen melyik évszakban járunk. Némely wellness & spa központban vannak olyan zuhanyozók, amelyekben a a klasszikus zuhanyok helyett egy fából készült vödörben van a fejünk fölött a hideg víz, amelyet egy kötél meghúzásával öntünk magunkra.

A hideg viz hatása szaunázás után nagy jelentőséggel bír a vérkeringés tekintetében, és az  ezutáni friss levegő pedig pozitív hatással van szervezetünk minden szervének jobb oxigén ellátására. Tulajdonképpen, a szaunában való felmelegedés után, a véredények az ember testében kitágulnak, viszont a hideg víz hatására összehúzódnak, jelentősen csökkentvén ezzel a véredények ürtartalmát ami a teljes emberi szervezetben serkenti a vérkeringést. Sokak számára éppen ez a hatás bír legnagyobb jelentőséggel, és miután ezt elvégezték, ez jelenti számukra a legnagyobb kielégülést. A felhasználó teste és arca ez után rózsaszínű, és a felhasználó szubjektív érzése nagyon jó.Még ha akkor azonnal nincs is szubjektív szomjúság érzetünk, szükséges vizet inni. Különféle elméletek léteznek a szaunából való kijövetel után elvégzendő műveletek sorrendjéről. Néhány ezek közül azt vallja, hogy a zuhanyozás és friss víz fogyasztása után kell kimenni a friss levegőre, és majd ezután kell a hideg vízbe menni és van olyan elmélet, amely ezt fordítva gondolja, mindenesetre, sem az egyik sem a másik eljárás szerint nem ejthetünk hibát, a lényeg az, hogy ledolgozzuk az eljárást a szauna használata után, a vízzel, amelyet meg kell inni, a zuhanyozással, a hideg vízben, és a friss levegőn való néhány perces tartózkodással. Itt megjegyezzük, hogy a különböző wellness & spa központokban látott gyakorlat szerint, a szauna használata után sokan az izzadtságuktól vizesen, óvatlanul, közvetlenül bemennek a hideg vizes medencébe, az ezt megelőző zuhanyozás nélkül, ami amellett, hogy veszélyes, ezen felül mindenképpen rendkívül kultúrálatlan és nem higiénikus, figyelembe véve, hogy ugyanezt a hideg vizet használja a többi szaunázó ember is, tehát emiatt külön fgelhívjuk a figyelmet arra, hogy kötelezően jól zuhanyozzunk le a szauna használata után, és még mielőtt belemennénk a hideg vízzel töltött medencébe. A higiénia mellett ez a zuhanyozás azért is nélkülözhetetlenül fontos, mert ezzel készítjük elő a szervezetünket a hidegebb vízre.

Megjegyezzük, hogy a finn szauna használatának idején a hőforrást, a forró követ meg lehet vízzel locsolni, és ezzel megnövekszik a szaunában a hőmérséklet és a levegő páratartalma is. Ere a célra a szaunákban általában el van helyezve egy fa vödör, vízzel, és benne egy nagy fakanállal, amellyel le lehet locsolni a hőforrást. A vizet dúsítani lehet különféle növények természetes éterolajával (illóolajával), mint például a fahéj, nyír, fenyő, narancs, citrom, levendulaésstb.,éterolajával, és ezek egymással való kombinációival, felélesztvén ezzel a szaglás érzékszervünket ami pozitív hatást gyakorol a légzőszerveink működésére, a baktériumok működési következményeinek semlegesítésére és a szorongás, depresszió és a stressz következményei elleni küzdelemre.

Szauna szeánszok

Azokban a wellness & spa központokban, amelyek szem előtt tartják a saját imázsukat, egyre gyakoribb irányzat, hogy szauna szeánszokat tartanak, hogy ügyfeleikszép érzései mind jobbak és teljesebbek legyenek.A szauna szeánszokat kizárólag a finn szaunákban tartják, magas hőmérsékleten, 90 C° felett, speciálisan kiképzett szauna mesterek aktivitásával, akik vezetik a szauna szeánszokat a szauna használói részére. Ezek a szauna szeánszok 10-től 15 percig tartanak, és általában a wellness központokban általában ki van írva a szeánszok megtartásának beosztása, amelyek óránként, vayg kétóránként  váltják egymást, ami magától a welness központ üzletpolitikájától függ.A szeánsz megtartására előlátott meghatározott időpontban, az érdekelt szauna felhasználók gyülekeznek a finn szauna előtt, és a szauna mester megérkezése után mindenki elfoglalja a szaunában a saját helyét. A szeánszokat úgy folytatják le, hogy a szaunában való tartózkodás teljes időtartama alatt éterolajjall dúsított vizet használnak, amellyel locsolják a hőforrást, azaz a forró követ, amelynek a kipárolgása betölti a szauna levegőjét, és megnöveli a szauna levegőjének általános páratartalmát. A szeánszot vezető szauna mester a parázs vízzel való locsolása mellett gondoskodik arról, hogy időszakonként friss levegő kerüljön a szauna légterébe, az ajtó kinyitásával, és a levegő keringetésével egy törülköző és a pamut vászon segítségével, ami bizonyos pillanatokban méginkább megnöveli a szauna hőmérsékletét, serkenti az izzadást, a természetes növényi éterolajok kipárolgása pedig pozitív hatást gyakorol a szaunában tartózkodók pszichofizikai  karakteristikáinakjavulására, a szaglószervük által. Úgyszintén a szeánsz fajtájától függően, sűrűn alkalmazzák a mézet, tejet, semleges tejfölt, sört és hasonló természetes termékeket is, amelyekkel bekenik a szaunázók bőrét, és amelyeket a szeánsz szervezője biztosít. A szaunában a bőrünk pórusai kitágulnak, és a természetes gyógyösszetevők a bőr bekenésére használt anyagokból jobban felszívódnak és a bőrünket szebbé és egészségesebbé varázsolják. A meleg kő locsolására használt víz aromatizálására általában a citrom, narancs, fenyő, levendula, mentaésstb. természetes éterolajait használják,  önállóan, vagy pedig egymással különféle kombinációkban keverve, és ezek mindegyike bizonyos pozitív hatást gyakorolnak a szaunázók egészségére. Némelyük a depresszió és a szorongás leküzdése iránti harcban fejti ki pozitív hatását, míg mások ezek közül a torokban és orrban, vagy a bőrön található baktériumok ellen fejti ki jótékony hatását, amiről a szeánsz vezetése közben általában mesél is a szeánszot vezető szauna mester. A víz éls az éterolajok és a zsarátnok, vagyis a meleg kő vízzel történő locsolása, alkalmazhatóak a szauna szeánszok nélkül is, amennyiben ez a szauna többi használóját nem zavarja, amiről természetesen előzetesen meg kell kérdezni a többi szaunában tartózkodó felhasználót.Tudatában kell lenni annak, hogy a zsarátnok, azaz a meleg kő vízzel való locsolása,megnöveli a szauna levegőjének páratartalmát, és a benn tartózkodók hőérzetét. Az eljárás a szauna szeánszok előtt és után természetesen ugyanaz, mint a szauna klasszikus használatának alkalmával. A szauna szeánszokat általában nem fizettetik külön meg, azonban ez nem mindig van így, és ez a wellness & spa központ üzletpolitikájától függ.

Bio szauna

A bio szaunaleírása hasonló a finn szunához, csak ennek alacsonyabb a hőmérséklete a finn szaunáéhoz viszonyítva. A bio szauna levegőjének hőmérséklete 55 és 60 Celsius fok között van, a levegő páratartalma pedig 35-50%, ami jótékony hatást gyakorol a testünkre, megnyitja a bőrünk pórusait és elsősorban az olyan személyekre szabott, akiknek gondjuk van a víznek a testükben való tartásávalés az olyan személyekre, akik különösen érzékenyek és nehezebben viselik el a finn szauna magas hőmérsékletét.Ez a szauna a finnés a gőz szauna kombinációja, és a trópusi erdő klímáját imitálja. A bio szaunábanhosszabb ideig való tartózkodást látnak elő, mint a finn szaunában és 45 percig tarhat. A bio szaunában való egyes tartózkodási időszakok között kötelező a pihenő. A szauna használatának módja azonos azzal, amelyet a finn szaunánál már leírtunk, azzal a különbséggel, hogy itt a szauna használatának ideje alatt szabad vizet inni.

Infraszauna (infravörös szauna)

Az infravörös szaunában a hőmérséklet 50-től 60 Celsius fokig terjed,és a szaunában ajánlott tartózkodási idő 20-tól 30 percig terjed. Csak egy ciklusra van szükség, ismétlés nélkül.

Az infravörös meleg az energia olyan formája, amely minden élőlény egészségéhez nélkülözhetetlen. Amennyiben a testünk nem kap elegenmdő mennyiségű infravörös fényt a naptól, idővel betegek, depressziósak leszünk. A földön fellelhető minden életformának szüksége van nagyobb mennyiségű infravörös fényre, hogy teljesen nyugodtak és egészségesek legyünk. Az infravörös sugárzás mélyen behatol az ízületeinkbe, bőrünkbe, izmainkba és szöveteinkbe, felgyorsítja a vérkeringésünket és szöveteink és szerveink jobb oxigénellátását. Az infravörös terápia melegétőlkitágulnak a hajszálereink, és ezzel megkezdődik szervezetünk eldugott helyeiről a méreganyagok eltávolítása. Az infravörösmeleg valóságos balzsamaz idegrendszerünk pozitív állapotára, szabályozza az emésztési zavarokat, elősegíti a zsírszövetek elégetésétésnormalizálja a vérnyomást.A mélységi hatásának köszönhetően, az izzadás belülről zajlik le, a bőr felszínének irányában, és az izzadás mennyisége és intenzitása akár háromszor is lehet nagyobb, mint a klasszikusszaunákban, annak ellenére, hogy az infravörös szauna hőmérséklete alacsonyabb.Az infravörös szauna a finn szaunához viszonyított alacsonyabb hőmérséklete miatt könnyebben elviselhető, nem terheli túlságosan a légzést, és mindenképpen stimuláljaa kiadósizzadást. Ez az energia teljesen biztos és természetes, a káros sugarak hatása nélküli.A felmelegítésnek ugyanezen technológiáját alkalmazzák az újszülöttek inkubátoraiban is és a fizikoterápia számos eljárásában.

A test felmelegítésével fokozott izzadáésra kerül sor, fokozott vérkeringésre és a káros anyagok lebontására (zsírok, toxinok, celulit, nehéz fémek) és ezeknek a szervezetből a bőrön keresztüli eltávolításához. Az infravörös sugárzás ösztönzi a szervezetet az endorfin (boldogság hormon) kiválasztására, ami a jó közérzethez vezet, ami viszont nagy jelentőséggel bír a stressz elleni harcban, ellazítésszétzúzza az idegi-érzelmi feszültséget. Az infravörös szaunában elvégzett kezelések az idegrendszerre nyugtató hatás gyakorolnak, segítenek az álmatlanságon, csökkentik a stresszt és a neurózist. Az infravörös szauna nagy jelentőséggel bír az izomfeszültésgek megszüntetésében, a szervezet méregtelenítésében, hatással van a szövetek regenerációjára, jótékony hatással van az ízületekre és szervezet nyirokrendszerére. Az infravörös szauna rendszeres használatával eltűnnek a felesleges zsírokés többlet kilógramok, javul a koncentráció, erősödik az immunrendszerés a vírusok és fertőzések elleni harc. Különösen ajánlott a sportsérüléseknél a regeneráció felgyorsítására, az ízületi és izom fájdalmak csökkentésére, a krónikus fáradtság ellen, a sűrű fejfájások és a depresszió gyógyítására.A nők azért szeretik az infravörös szaunát, mert a rendszeres használata sikeresen szünteti meg a celulitot.

Az infravörös szauna használatának módja hasonló a finn szauna használatához, csak az infravörös szaunában való tartózkodási idő hosszabb. A finn szaunától eltérően, az infravörös szaunában való tartózkodás ideje alatt megengedett, sőt kívánatos is folyadék fogyasztása. A meleg forrása itt nem a meleg kő, hanem a hötermelő lapok, vagy rudak, amelyek infravörös sugaraikkal felmelegítik a szaunát, ameélyeket a szauna fából készült oldalainak belsejére szerelnek. Nem locsolják vízzel a zsarátnokot, mint ahogyan azt a finn szaunában teszik... Használat után ajánlott ugyanazon eljárás, amelyet már korábban részletesen leírtunk a finn szaunánál, ez pedig a zuhanyozás, a hideg vízbe történő merülés, a víz-folyadék fogyasztása és a friss levegőre való menés.

Aroma szauna

Az aroma szaunáknál a hangsúly az illatos aromákon van, a szaunák által egyéb jelentősége és az általuk nyújtott egyéb hasznok mellett. Valójában, az aroma szauna tágabb fogalom, tehát a finn, vagy a bio szauna használata, természetes éterolajokkal aromatizált vízzel, amellyel a szaunában eltöltött idő alatt öntözik a meleg zsarátnokot, meleg követ, mindenképpen aroma szaunának nevezhető.A természetes, aromatikus éterolajak, amelyeket a vízhez adunk, általában narancs, citrom, fenyő, nyír, lyukaslevelű orbáncfű, menta és stb. alapú, és ezek hasznos tulajdonságaikkal ellazítják és relaxáljáka szauna használóit, az illatokat érzékelő érzékszerveink segítségével és mindegyikük specifikus hasznos tulajdonságokkal rendelkezik, a légutak fertőtlenítésétől, az allergiák elleni harcon át a depresszió és szorongás elleni harcig, és mindezt a természetes aromák keverékétől függően.A növényi aromák mellett, sok estben használják a sört is, habár a sör jelentősége jobbára a B vitaminnak a felhasználó bőrének felületén történő felhalmozása szempontjából mutatkozik meg, a kipárolgása és kondenzációja miatt, amiről a mi véleményünk eltérő, mert szerintünk a sörből a B vitamin a sörben található alakjában és a magas hőmérséklet miatt nehezen hihető, hogy egyáltalán fennmaradhat és hogy hasznos lehet a bőr számára, annak ellenére, hogy az aromatizálásnak ez a módja eléggé elterjedt bizonyos szauna szeánszokban. A szauna aromatikus olajok segítségéveltörténő aromatizációja mellett, némely wellness & spa központokban találhatunk olyan szaunákat, amelyekben szárított erős aromával rendelkező növényi részek vannak felakasztva, amelyek illatával átjárt levegő beszívása gyógyító hatású, mint például a levendula. A magas hőmérsékletek miatt, ezek a növények kiengedik saját aromájukat, amelyek jótékony hatással vannak az ilyen szaunákat használók szervezetére.  A korszerű wellness & spa központokban akár külön erre a célra kiépített aroma szaunák (aroma kabinok) is találhatók,amelyeknek a hőmérséklete alacsonyabb, 30-tól 40 Celsius fokig, és amelyek speciális, a szauna falaiba beépített berendezések segítségével engedik ki az éterolajak aromáját, éspedig több félét is, felváltva.Az aroma szauna használata szinte teljesen azonos, mint a már fentebb leírt finn szauna használata.

Kromoterápiás (fényterápiás) szauna

A kromoterápiás szauna olyan szauna, amely a már korábban leírt általános pozitív hatásai mellett kromoterápiás hatással is bír, azaz a figyelmesen kiválasztott színek segítségével fejti ki gyógyító hatását. A kromoterápia, vagy színterápia a gyógyítás holisztikus módszere. Azokat a frekvenciákat használjuk fel, amelyeket az egyes színárnylatok hoznak létre, hogy ezek segítségével vezessük vissza testünket a tökéletes kiegyensúlyozottság helyzetébe.A szín tulajdonképpen különböző hullámhosszú és rezgésszámú fény, amely csak kis részét képezik az elektromágneses spektrumnak.A színekkel történő gyógyítás történelme gyökereit az ókori Egyiptomban kell keresnünk, ami éppen arra mutat, hogy a színterápia kapcsolatban áll az ősi civilizációkkal. Körülbelül 2500 éve, alkalmazta Pitagora a fénnyel történő gyógyítást, amely gyógyítást az ókori Egyiptomban, Kínában és Indiában is alkalmazták. Léteznek ősrégi iratok, amelyekarra mutatnak, hogy a terápia ilyen formája több ezer éve fennálló dolog. A fényterápia felhasználható fizikai, mentális, emocionálnis vagy szellemi problémák gyógyítására, valamint pihenésre is.Azok a szaunák, amelyek a színek fényefektusainak használatán alapulnak, általában kissé másként néznek ki, mint a klaszikus szaunák. Ezek úgyszintén fából készült, kisebb vagy nagyobb helyiségek, amelyekben padok helyett általában fából készült fekhelyek vannak, amelyek úgy vannak megszerkesztve, hogy a lábat tartó részeik magasabban vannak a klasszikus fekhelyekhez viszonyítva, és olyan fejrésszel, amelyik mindenképpen felfelé néz.A plafonba gondosan megválasztott fényeffektusok vannak beépítve, amelyek terápiás célú színeket állítanak elő. Ezeknek a szaunáknak nincs világosan meghatározott hőmérséklete, de általában úgy működnek, mint az alacsonyabb hőmérsékletű finn szaunák, hogy az ezekben való tartózkodás valamivel hosszabb idejű legyen a finn szaunákhoz viszonyítva.

A kromoterápia függetlenül alkalmazható a szaunáktól, a pihenő és nyugtató szobákban, a szaunát használó szeánszok szüneteiben. A nyugtató szobákban speciálisan megtervezett ágyak találhatók, a plafon és a belső bútorzat pedig változtatja a színét, a nyugtatásra speciálisan és szakszerű módon megválasztott nyugtató program szerint.A pihenő szobák mindemellett nyugalmat és csendet tükröznek.

Gőzfürdő (Törökfürdő)

A gőz- vagy törökfürdő olyan fajta szauna, amelyben jelen van a magas légnedvesség, amely a 100 %-ig terjed,  és a 40-től 50 celsius fokig terjedő hőmérséklet. A gőzfürdők a fürdők ősi fajtái és származásuk egészen a római korig vezethető vissza. Segítenek a mindennapi élet stresszeinek áthidalásában, pihenésbenés az új erő gyűjtésében és az általános fizikai és mentális jólét javításában.A gőzfürdő az ókori Görögöknél és Rómaiaknál egyránt nagy népszerűségnek örvendett. A törökfürdőt, vagy a hamamot sokan igazi élvezetnek számítják, amely jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre, támogatja és felfrissíti azt. A magas nedvességtartalom miatt a gőzfürdőket semmiképpen sem fából építik, hanem főként apró lapocskákból. A törökfürdő helyisége legyakrabban keleti stílusban van felszerelve. Alkalmazását különösen az alábbi esetekben ajánlják: bronchiális asztma, bronhitis, felső légúti panaszok, köhögés, rekedtség, köhögtetésre (különösen az éterolajok segítségével) valamint az ízületek fájdalmas mozgásának gyógyítására is. A gőzfürdőben általában van egy csap is, és egy hidegvízel való fecskendezésre szolgáló gumicső, az időnkénti lehűtés céljából.A gőzfürdőben való tartózkodás idején sokan használnak sót, amellyel a bőr peelingjét végzik, pár percnyi fürdőben tartózkodás után.

A gőzfürdőbe csak fürdőruhában mennek be, tekintettel arra, hogy a levegő páratartalma kivételesen magas, a fürdőben belülről minden felület nedves, tehát a törülköző, vagy egy pamuk vászon hordása teljesen hiábavaló lenne, mert ezek mind gyorsan átnedvesednének. A gőzfürdőben az előlátott tartózkodási idő 5-től 20 percig terjed, ami a magas páratartalom és magas hőfok kombinációjának a felhasználó általi szubjektív elviselési képességtől függ. A gőzfürdő használata után szükséges lezuhanyozni, elegendő folyadékot fogyasztani, és kívánatos a hideg vízzel töltött medencébe is bemenni, majd pedig azután, a lehetőségek szerint kimenni a friss levegőre, mint ahogyan ezt már a finn szauna használatánál is leírtuk.

Jeges vizű medence (a szaunázások után)

A szauna használata után a véredények ki vannak tágulva, a szervezet fel van hevülve, és a jeges vízben történő lehűtésével a véredények összeszűkülnek és csökken az űrtartalmuk, és ezzel a jobb vérkeringést serkentjük. Sokan éppen ezért a hatásáért szeretik leginkább használni a szaunákat. Lényeges szabályosan eljárni a szauna használata után, és előzetesen jól le kell zuhanyoznikicsit hűvösebb hőmérsékletű vízzel, hogy a szervezetünk hozzászokjon a hőmérsékleti különbségreés felkészülhessen a hideg vízbe való bemenetelre. A zuhanyozás azért is nélkülözhetetlen, mert a szaunából való kijövetelünk alkalmával vizesek vagyunk a kiadós izzadástól, és ezért rendkívül nem higiénikus és a végletekig kultúrálatlan dolog előzetes zuhanyozás nélkülbemenni az olyan hideg vízzel telt medencébe, amelyet más ügyfelek is használnak, ami viszont a gyakorlatban elég sűrűn megtörténik, és emiatt itt is kihasználjuk az alkalmat arra, higy felhívjuk minden felhasználó figyelmét arra, hogy a medencébe történő bemenetel előtt minden alaklommal kötelezően zuhanyozzunk le.Úgszintén fontos, hogy a szauna használata után elegendő mennyiségű vizet, azaz folyadékot kell inni, hogy pótoljuk a mértéktelen izzadással elveszített folyadék mennyiségét, majd pedig ki kell menni a friss levegőre.

A jobban felszerelt wellness & spa központok rendelkeznek a szauna használata utáni lehülésre használandó kis méretű, hideg vízzel töltött medencével, amely közvetlenül a szaunák mellett található. Az a rész, amelyben a szaunák találhatók általában egy külön egységbe van egyesítve, és ezt a részt "sauna world", "sauna park" és hasonló elnevezésekkel jelölik.

Jeges  szoba (barlang)

A jeges szoba (barlang) egy hideg helyiség, amely kidolgozási stílusa szerint lehet olyan kidolgozású, amellyel egy valódi természetes barlangot másoltak le. A jeges szobák hőmérséklete 4 celsius fok körül mozog. A jeges barlang használata pozitív hatással van a szervezetünk állapotára, mert serkenti a vérkeringést és erősíti az anyagcserét. Általában a szaunákkal kombinálva használják, vagyis ezek használata után. Éppen a meleg-hideg kombinálása vezet a véredények kitágulásához és összehúzódásáhopz, ami serkenti a vérkeringést. Vagy a szauna használata utáni hidegvizes medence mellett, vagy e helyett használjuk a jeges barlangot. A nyári hónapokban tölt be különleges szerepet, a szaunák használata után. A jeges szobák aromatikus tulajdonságokkal is lehetnek dúsítva. A jeges szobában való tartózkpodás pár percig tart, azaz függ a felhasználó szubjektív érzékelésétől.

Apró jég

Sok, mondhatni szinte valamennyi wellness & spa központban láthatunk olyan berendezéstis, amely apró jeget állít elő. A jég úgyszintén a szaunák használata utáni lehülést szolgálja, mivel a szaunázás után a jég felhasználásával nyert extrém hőmérsékletkülönbség a véredények öszehúzódásához vezet a szauna használata után, és ez serkenti, javítja a vérkeringést. Némelyek szívesebben használják a lehülésükhöz a jeget, mert testük bizonyos popntjait jobban ki szeretnék tenni az extrém hőmérsékleti különbségnek, és a véredényeik erősebb fokú összehúzódását ezzel csak bizonyos testrészeikben szeretnék erősebben stimulálni, mások viszont higiéniai szempontból  teszik ezt,  mert nem szeretnék szaunázás után ugyanazt a hideg vízzel telített medencét használni a lehülésükhöz, amelyet nagy számú másik személy is használ, mivel sokan sajnos gyakran nem használják a zuhanyozót, mielőtt a szaunából a hideg vizes medencébe mennének.

Sós szoba(haloterápia)

A sóterápia (haloterápia)a levegő segítségével végzett terápiák egyik legősibb módja, amely a betegek sós barlangokban való tartózkodásán alapul, ezek mikroklímájának az emberre kifejtett gyógyító hatása miatt. Minden akkor kezdődött, amikor egy lengyel orvos, Felix Bochkovsky 1843.-ban felhívta a figyelmet a kősó jelentős pozitívkezelési hatásaira, az olyan betegek esetében, akik a Solotvino sóbányákban tartózkodtak, amely bányák a mai Ukrajna területén voltak. Ezek után a só terápiás célokra történő felhasználása Európaszerte sok országban gyakorlattá vált, amely napjainkban egyre jelentősebb mértékben van jelen.

A sós szobát olyan speciális módon kellene megszerkeszteni, hogy egy teljesen zárt helyiséget hozunk létre, melynek falai és plafonja sóval borított, olyan céllal is, hogy a helyiség belseje egy természetes barlanghoz hasonlítson. A padlón szintén szétszórt sónak kell lennie, melynek mélysége legalább 30 cm. Ebbe a helyiségbe egy speciális szertifikált berendezés segítségével, az ún. halogenerátorral száraz, a kősó legfinomabb részecskéivel telített levegőt fújnak be, és ezzel érik el ebben a helyiségben a kívánt mikroklímát. A sós szoba levegőjének hőmérséklete 18-tól 25 celsius fokig terjed, a levegő páratartalma pedig  40-től 60 %-ig terjed. Az aero sóknak az ilyen feltételek között szabály szerint olyan ásványokat kell tartalmazniuk, amelyek részt vesznek a szervezet számos fiziológiai folyamatában, mint a nátrium klorid, a vas,a kálcium, a magnézium, a réz, a cink, a szelénés a  lítium. A sós szobában létrehozott körülmények jótékonyan hatnak a felhasználók egészségére, ami az antiszeptikusés antiallergén hatásukban nyilvánul meg.  A só nagy mennyiségben való jelenléte javítja a levegő minőségét, mert negatív ionok koncentrációja jön létre, amelyeknek pozitív biológiai tulajdonságaik vannak, az ember légzése, és kardiovaszkuláris rendszere tekintetében, valamint az emberi szervezet védelmi rendszerének és anyagcseréjének tekintetében is. A sós szobában való tartózkodás a seratonin (boldogság hormon) kiválasztását is serkenti, és ezzel pozitív hatást gyakorol az ember pszichológiai állapotára, és a depresszió és a neurózis elleni harcra.

A negatív elektromos töltéssel rendelkező ionok a kedélyállapot javulására vannak jótékony hatással, megszüntetik a fejfájást, az általános kimerültséget, a gyönge koncentrációt, álmatlanságot, neurózistés erősítik az immunrendszert. Pozitív hatást gyakorolnak alégzésre és a szívműködésre is. A sóterápiát kizárólag kiegészító módszerként alkalmazzák, a felső és alsó légzőszervek és a bőr megbetegedésének gyógyításában. A sós szobát legnagyobb számban az olyan személyek látogatják, akik krónikus allergiától szenvednek, és akik egyéb olyan természetű megbetegedéstől szenvednek, amelyeket a nehéz légzés okoz, mint például az asztmások.

A leírt, minőséges módon elkészített sós szobák mellett, a wellness & spa központokban a gyakorlatban leggyakrabban egyszerűbb, szerényebb kivitelezésű sós szobákat találhatunk.Amelyeknek csak a faluk van sóból, vagy sós motívumokkal vannak a falaik díszítve, vagy csak egy halogenerátor van elhelyezve egy meghatározott helyiségben, nagy mennyiségű só jelenléte nélkül.Feltételezhető, hogy az ilyen sós szobák minősége és hatásfoka lényegesen kisebb, azonban ahhoz, hogy megállapíthassuk egy bizonyos sós szoba valódi egészségügyi szempontból való hasznosságát, pontos egészségügyi elemzéseket kell elvégeznünk, szakorvosok közreműködésével.

A sós szobában való tartózkodás előlátott időtartama egy szeánsz alatt 30-tól 40 percig tarthat, gyermekek részére pedig 20 perces benn tartózkodást látnak elő. Az olyan sós szobába, amely teljesen sóból készült, beleértve a padlót is, szabály szerint speciális, egyszer használatos steril zacskóval a mezítelen talpunkon kell belépni. Miután kijöttünk a sós szobából, az egyszer használatos zacskókat egy erre a célra használatos külön kosárba dobjuk, amely a sós szobán kívül van elhelyezve. Az olyan sós szobákba, amelyeknek a padlóján nincs só, szabály szerint papucs nélkül, mezítláb kell bemenni.

Kneipp taposó

Sebastian Kneipp(1821-1897) német tudós kifejlesztett egy különböző hőmérsékletű vizzel történő gyógyítási rendszert. Ő maga tuberkulózisban szenvedő beteg volt, és szubjektíven azt érezte, hogy időnként, a téli időszakban a rövid fürdés a hideg Dunában segít rajta, vagyis hogy a hőmérsékleti különbség erősíti az immunrendszerét, ami ahogyan hiszik, segített neki abban, hogy legyőzze a betegséget. A kneipp ösvény éppen  Sebastian Kneipp neve alapján kapta meg a nevét. Az ő gyógyítási rendszere lényegesen szélesebb körű, és a meleg és hideg víz hőmérséklete közötti különdbségre alapul, a hidegtől a forró vízig, az idegek, vérerek, belső szervek serkentésére.Mindenképpen általánosan ismert dolog, hogy a mindennapi zuhanyozást a meleg vízzel történő zuhanyozás után hideg vízzel kell befejezni, hogy ezzel elérjük a jobb vérkeringést és szervezetünk ébredését, a Knaipp ösvény pedig jobban és alaposabban használja ki ezt a hasznot, az emberi szervezet tekintetében.

A hideg és meleg vízzel töltött Kneipp ösvényen(Kneipp medencék/teknők) a hideg és a meleg víz egymást követően felváltva vannak beosztva, általában kettő, az egyik meleg vízzel, a másik pedig hideg vízzel, amelyek körben helyezkednek el, vagyis egy kört zárnak be.A kör lehet szabályos és szabálytalan alakú, rövidebb, vagy hosszabb. Nem szükséges, hogy a Kneipp ösvény kör alakban legyen elrendezve, mert hosszában kialakított ösvény is lehet.A teknők mélysége 20-tól 40 cm-ig terjed. A hideg víz hőmérséklete 15-től 20 celsius fokig terjed, a melegé pedig 40-50celsius fokos. A teknő alját általában beszórják apró és nagyobb szemcséjű kaviccsal,gyengéd élekkel, hogy a sétálás közben ne vágja meg a talpunkat. A köveken történő séta célja, hogy többek között stimuláljuk a talpunkon található reflex zónát.Úgy használják őket, hogy lépkedni kell a vízen keresztül, úgy, hogy minden lépés közben ki kell emelnünk a talpunkat a vízből és lassan merítjük újra vissza a víz alá.. A fenn leírt módon tett felváltott séta a hideg és a meleg vízen keresztül olyan hatással van, hogy ezzel stimuláljuik a mikro és makro vérkeringésünket, ami mindenképpen többszörösen hasznos szervezetünk számára. A lábunkban található véredények felváltva kitágulnak a meleg vízben, és összehúzódnak a hidegben, és ez közvetlenül hat a vérkeringés javulására, és a vérnek testünk minden pontjára és szervébe történő eljuttatására. Úgy tartják, hogy éppen a gyenge vérkeringés az okozója sok megbetegedésnek és annak is, ha szervezetünk túl gyenge ahhoz, hogy felvegye a harcot a már létező betegségünkkel. A vérkeringés javítása erősíti az immunrendszerünket, a koncentrációt, az agyműködést, hatással van arra, hogy generálisan jobban és frissebbnek érezzük magunkat. A Kneipp ösvény hatásfoka különösen jó az olyan személyek esetében, akik hajlamosak lábduzzanatra és akiknek gondjuk van a lábukban zajló vérkeringésel.A Kneipp ösvény használata erősíti az elgyengült lábizmokat is.

A fenn ismertetett és leggyakrabban fellelhető Kneipp ösvény mellett léteznek más formái is a Kneipp ösvénynekés egyéb módjai is a vérkeringés javításának, amelyek viszont ugyanezeket a hatásokat gyakorolják szervezetünkre.

A Kneip ösvényt úgy használják, hogy a felhasználó, lassan sétál a kavicsokon, felváltva a meleg és hideg vízen keresztül, legalább 15 percig.

Trópusi eső

A trópusi eső, azaz a különböző cseppméretű, a testünk valamely részletére, mint a vállainkra, nyakunkra, hátunkra, stb. irányított vizsugár, valamint a testünk valamely részének meghatározott nyomás alá helyezésénekpozitív hatása a fejfájásra és migrénekre, a vállainkban és a nyakunkban érezhető feszültségre, az enyhe depresszióra és szédülésre.A trópusi esők hatását nagyon gyakran követi a kromoterápia (színterápia) is, és a hangterápia, a madarak nyugtató hangját utánozva, és esőcseppek potyogása a levelekre, ami kiegészítőleg nyugtatja a felhasználót.A trópusi eső a wellness & spa központokban egyenként elhelyezett speciális zuhanyok (zuhanykabinok) vagy a meleg vizes medence felett, hidromasszázsokkal kombinálva. Úgyszintén láthatunk kromoterápisás tartalommal dúsított stílusos barlangokat, trópusi esőkkel kombinálva. A trópusi esők hatása alatt előlátott tartózkodási idő nincs pontosan meghatározva, tehát a kikapcsolódás e módját saját belátásunk szerinti ideig használjuk, és a szubjektív érzéseinktől függően.

Tepidárium

A tepidárium egy nyugodt és csendes helyiség, amelyben fekvőhelyek vannak, amelyeket 37-től 39 celsius fokig vannak felmelegítve, vagyis a testhőmérsékletet megközelítő hőmérsékletre.Ezzel azt érik el, hogy testünk annyi hőmérsékletet ad le, amennyit fel is vesz, minimális energia felhasználásával.A testünk izzadás nélkül melegszik fel, a meleg hatéására a véredények kitágulnak és javul a véráramlás, ezzel pedig erősödik az immunrendszer.A fekvőhelyekből áradó meleg rendkívül kellemesen hat az idegrendszerre és visszatereli a szervezetet a természetes kiegyensúlyozottság állapotába.A szervezetre gyakorolt pozitív és nyugtató hatása miatt, minden korcsoportnak egyformán ajánlják. A tepidárium az a hely, amely egyébként a gőzfördő bejáratául, ahol a vendég előkészül a gőzfürdőbe való belépésre, azonban a gyakorlatban a szauna szeánszok közötti szünetekben önálló pihenésre is használják. A kellemes hőfok, amely megközelítően a testünk hőmérséklete, amely a használója teste alatt szétárad, felszabadítja a testet a mindennapok stresszei által kiváltott negatív tenzióktól, és görcsöktől. A meleg fekhelyek kemény anyagból készültek, általában apró kerámialapocskákkal van burkolva a felületük és úgy formatervezték őket, hogy fekvés közben jól elhelyezkedik rajtuk a gerincünk.A fejünk és a lábaink általában magasabban vannak elhelyezve, mint egy klasszikus fekhelyesetében.

Hidromasszázsos kádak (Jakuzzi)

A hidromasszázsos kádak, amelyeket népszerűen jakuzzi kádaknak hívunk (Jakuzzi), megtalálhatók a wellness & spa központokban, azonban a hidromasszázsos kádak helyett a wellness & spa központokban főként a professzionálisan kiépített kiesbb és nagyobb melegvizes medencék és a hidromasszázs különféle alakjaiban találhatók meg, amelyek kiváltsák a klasszikus jakuzzi kádakat.  A Jakuzzi kádakáltalában a kisebb és szerényebb wellness központokban vannak, ahol nincsenek kiépített hidromasszázsos medencék, vagy mint kiegészítő tartalom jelenik meg valamely külön elválasztott VIP részlegben. Napjainkban a központokban a nagyobb, stílusosan megtervezett medencéket értik a hidromasszázsos kádak fogalma alatt, amelyben lehetőség van könnyed úszásra és mozgásra, kiegészítve a magától érthetődő hidromasszázsos tartalommal.A hidromasszázsos kádakban a víz hőmérséklete 30 fok körül mozog. Az izmok ellazítására használják, a merevség megszűntetésére, és relaxációra. Pozitív hatása van a sztressztől való megszabadulásra.A jakuzzi kádakban való tartózkodás nincs pontosan előlátva, és csakis a szubjektív szükségleteinktől függ.

Melegvizes hidromasszázsos medencék

Minden nagyobb wellness & spa központban általában van stílusosan kivitelezett melegvizes hidromasszázsos medencék, amelyek hőmérséklete 25-től 35celsius fokig terjed. Ezek a medencék, a wellness & spa központtól függően, lehetnek kiesbbek is és nagyobbak is, külön kihelyezett, vagy a medencében elhelyezett vegyes hidromasszázsos tartalmak. A hidromasszázsos medencékben általában lehet mozogni, és alzábban úszkálni, ami mindenkjéppen a medence méretétől és egyéb tartalmaitól függ.Némelyekben vannak olyan részek, amelyek egy külön helyiségbe vezetnek, ugyanazon vizes tartalom keretein belül, amelyben jelen vannak a trópusi esők is (amelyeket korábban ismertettünk) és a színterápia (kromoterápia)és hangterápia.A hidromasszázsos medencék a gyakorlatban olyan helyet jelentenek, ahol a sunna par, után a legtöbb időt eltöltenek a látogatók, kikapcsolódnak és člvezik a pihenčst. A hidromasszćzsok különféle tartalommal lehetnek felszerelve, amelyek a test különböző részeit kényeztetik, a medence padlójából kikandikáló nyomószelepektől, amelyek a talpunkat és alsó lábszárizmunkat masszírozzák, a medence falaiból víznyomást fúvó szelepekig, amelyek a lábainkat és a hátunkat masszírozzák, és azokig, amelyek különféle intenzitású vízsugarat lövelnek a medence vizének felszíne fölé, amellyel a vállainkat és nyakunkat masszíroztathatjuk.Léteznek a hidromasszázsos medencéknek olyan részei, amelyekben fúvókák felett fekszik az ember, amelyek relaxálják az egész testét. A hidromasszázsos medencék tartalma függ az egyes wellness & spa központoktól, az utóbbi időben trendi a mind gazdagabb és minőségesebb tartalom, és a látogatók pedig egyre igényesebbé válnak e tekintetben.A hidromasszázs rendkívül hasznos a reumatikus állapotok esetén, a vénás vérkeringés zavarai esetén, valamint a fizikai, mentális fáradtság és feszültség megszüntetésének folyamán. Léteznek különleges egészségügyi hidromasszázsos terápiák, amelyeket speciális hidromasszázsos kádakban végeznek, szakemberek felügyelete mellett, és a wellness & spa központok elkülönített részében, és az ilyen szolgáltatásokat általában külön megfizettetnek és külön is beszélik meg az ilyen kezelések időpontját.

Sós vizű medence

Egyes wellness & spa központokban, ráfuthatunk sós vizű medencére is, ami elvileg igen ritka kínálata a wellness & spa központoknak. Ezek általában kisebb méretű medencék, a tengervíz sókoncentrációját megközelítő sótartalmú vízzel, amelynek feladata, hogy felfrissítsen bennünket, erősítse izmainkat, serkentse a szívműködést és a vérkeringést, tonifikálja a bőrünket és símává tegye azt, ellazítson bennünket és jó orvosság a stressz leküzdésére is. Azonban a mi véleményünk az, hogy csak az igazi tengervíz tudja kifejteni a legjobb hatását, a tengeri klímával kombinálva.

Csendes szoba, nyugtató pihenésre

A wellness & spa központokban elkerülhetetlen tétel a nyugodt sarok, pihenésre szolgáló fekhelyekkel. A wellness központtól függően, ez a sarok lehet egy különálló szoba is, amely a relaxációt és pihenést szolgálja. Benne lehetnek klasszikus fekhelyek, vízálló ágyhuzattal bevont ágyak vagy tepidáriumok, amelyekről korábban beszéltünk. A jobban felszerelt wellness & spa központokban, az ilyen szobák környezetét kromoterápiás hatásokkal (gyógyító fényekkel) gazdagítják, amelyekről szintén korábban beszéltünk, valamint illatos ellazító aromákkal. A lényeg az, hogy ezekben a szobákban a nyugalom és a csend  urtalkodik, ami viszont nem mindig van így, mert sok látogató ezekben a szobákban fekszik, és közben beszélget, megsértvén ezzel ezeknek a szobáknak a fő szabályát, és itt egyben felhívjuk az Ön figyelmét is, hogy az ezekben a pihenő szobákban való tartózkodása idején tartsa szem előtt, hogy ennek a szobának a rendeltetése a nyugalom és a csend, a szellem és a test teljes relaxációjának céljából.A nyugtató szobát általában a szaunák használata közbeni szünetekben használják, vagy az egyének szubjektív érzései szerint, amíg a wellness & spa központban tartózkodnak. Általánosságban, a wellness & spa központban töltött teljes tartózkodási időnek nyugodtságban és csendben kellene eltelnie,amiről viszont ismételten megjegyezzük, hogy a gyakorlatban sajnos ez nem mindig van így.

Termál gyógyhatású fürdővíz

A termál(meleg) gyógyhatású fürdővízkizárólag a gyógyfürdőkben található. Ez a víz hivatalosan szertifikált gyógyhatású összetevőkkel rendelkezik, a víz vegyi összetétele pedig, mint a feltörési hőmérséklete is különböző az egyes forrásokban, vagyis az egyes gyógyfürdőkben.  Enek eredményekéntpersze a termálvizek gyógyhatása sem egyforma minden gógyfürdőben és persze nem mindegyik ugyanazon egészségügyi panaszok elhárítására alkalmas. Különböző ásványi anyagokat, különböző arányban tartalmazó vizek ezek, amelyek olyan ásványi anyagokat tartalmaznak, mint például a nátrium,  káliuma, magnéziuma, kálcium, vas, mangán és stb. A gyógyhatás a különböző  gyógyfürdőkben különböző, a gyógyhatású terlmálvizet általában a reumatikus megbetegedések, az ínszalagok megbetegedéseinek, az izmok, a periférikus idegrendszer, ginekológiai, bőrés stb. megbetegedések következményeinek megszüntetésére használják, annak ellenére, hogy a gyógyfürdők vizeinek hasznos hatásai szűkebbek, vagy bővebbek az egyes gyógyfürdőktől függően. A gyógyhatású terlmálvíz használata eltávolítja a stressz, fáradtság, ingerlékenység, kocentrációképesség csökkenése, az emlékezet, valamint az alvászavarok következményeit. Mindenképpen igaz, hogy az egyes gyógyfürdők vizeinek gyógyhatásáról az egyes gyógyfürdőkben kaphatunk információt, az erről szóló hivatalos szertifikációik alapján.A termálvízben való tartózkodás időtartamát is úgyszintén meghatározzák, a víz hőmérsékletétől, és összetételétől függően, és ezt általában jól látható helyen ki is írják, közvetlenül a gyógyhatású  termálvíz mellett. Az esetek túlnyomó többségében, a termálvízben való megszakítás nélküli tartózkodás meghatározott hossza 15 perc körül van, és az eljárásokat a nap folyamán többször is megismétlik. A magas vérnyomással, és szívbántalmakkal küzdő személyeknek  nem ajánlatos a termálvízben való tartózkodás.

A hagyományos gyógyfürdők mellett szinte minden esetben megtalálhatjuk a kiegészítő wellness & spa tartalmakat is.

Gyógyhatású ásványtartalmú ivóvíz  (gyógyfürdők)

Gyógyhatású ásványtartalmú ivóvíznagyrészt ingyenesen hozzáférhető a gyógyfürdőkben azok tartalmának használata idején.Természetesen ilyen vízzel nem rendelkezik minden gyógyfürdő. Figyelembe véve, hogy a legtöbb gyógyfürdő a saját körletén belül rendelkezik saját kiegészítésként kiépített wellness & spa tartalmakkal is, ideális ezek használatának kombinálása, a gyógyhatású gyógyfürdői ásványvíz fogyasztásának lehetősége mellett, különösen, ha szem előtt tartjuk, hogy a szaunák használatakor sok folyadékot kell fogyasztanunk. Hogy a gyógyhatású ásványvíz el is nyerje az ilyen státuszát, mindenképpen szükséges az erről szóló hivatalos szertifikátum.Mint a termál  gyógyhatású fürdővíznél, a gyógyhatású, ásványtartalmú ivóvíz is, a gyógyfürdőtől, ésa víz forrásától függően különféle vegyi-organoleptikus összetételű, tehát a gyógyhatásuk is különböző, és a konkrét forrástól, azaz gyógyfürdőtőlfügg. Néhány közülük jótékony hatásúak a gyomorbántalmakra, javítják az emésztést, szabályozzák a gyomornedveket, jótékony hatással vannak a gyomorra, mások a máj-, vagy vesefunkciókra vannak jó hatással, és stb. Az egyes gyógyfürdői vizeknél előfordulnak korlátozások is az egy nap alatt elfogyasztható víz mennyiségével kapcsolatban, mert a mértéktelen bevitelükkel esetleg újabb negatív egésszségügyi következményekkel kell számolnunk. Ezek az információk persze pontosan hozzáférhetők a konkrét gyógyfürdőkben, wellness & spa központokban.

Masszázs és testápoló szalonok

A wellness & spa központok körletén belül általában fellelhetők a masszázsszalonok és testápoló szalonok is, különféle wellness kezelésekkel. Az ilyen szolgáltatások ára általában nem tartozik bele a szabványosított belépőjegyek árába, hanem ezeket külön kell kifizetnünk, és külön is kapunk időpontot az ilyen szolgáltatások igénybevételéhez. A wellness & spa központok körletén belül külön masszázs-szobák találhatók, amelyek speciálisan vannak kialakítva, és felszerelve, a masszázs fajtájától függően, amelyet a konkrét objektumban szolgáltatnak.A masszázsok különféle fajtáit alkalmazzák, mint a relaxációs, parciális, anticelulitos, spor, antistressz, šiacu, királyi masszázs, talp reflexolohgia, masszázs vulkanikus eredetű kőzettel, csokoládéval ésstb., ezek mindegyike persze a saját fajtájától függő specifikumaival. A szaunák használata után a masszázs az igazi választás, mert ekkor az izmok puhák és ellazultak. A wellness & spa központokban specializált arc- és testápoló kezelések is úgyszintén megtalálhatók, amelyek tartalma persze az egyes központok kínálatától függnek.

Rekreatív úszómedence és aqua park

Az igényesebbwellness & spa központokban, általában találhatunk rekreatív úszásra alkalmas medencéket is, melyeknek hossza 25, azaz 33 méterig terjedhet. Amennyiben wellness & spa központban van professzionális olimpiaiúszómedence is, akkor már sport és rekreatív központról beszélhetünk, az ezt kísérő szokásos wellness & spa tartalmakkal, amelyek sűrűn rendelkeznek gyermekekre szabott tartalmakkal is, azaz aqua parkkal, ahol az egész család vagyis a látogatók minden korosztálya megtalálhatja a számára legmegfelelőbb szórakozást és kikapcsolódást,.Az úszás, a wellness & spa tartalommal kombinálva igazi élvezetet jelent, tekintettel arra, hogy a szaunák és egyéb wellness & spa tartalmak teljes hatásátéppen legjobban akkor érezzük, ha előzőleg fizikai aktivitásokat végeztünk, esetünkben éppen úsztunk egyet. Az úszás után, a wellness & spa szolgáltatások használatával elérjük izmaink ellazulását és a teljes szervezetünk relaxációját. Tehát ebből is magától érthetődik, hogy amennyiben úszást, vagy bármilyen egyéb sport tevékenységet tervezünk, akkor azt mindig a wellness & spa egyéb szolgáltatásainak igénybe vétele előtt tegyük.

Az aqua park elsősorban a fiatalabb populáció részére szolgál, azonban nagyon szívsen használják azt az idősebbek is, vagyis a szülők is. Az olyan központ kombinációjában, amely rendelkezik úszómedencékkel is, wellness & spa szolgáltatásokkal, és aqua parkkal, egy komplett átfogó egészről beszélünk, amely kielégíti  a látogatók minden szükségletét, korra való tekintet nélkül, és ezért ez ideális családi látogatásokra és több napos élvezetekre. Az ilyen központokban minden esetben az olyan kísérő szolgáltatások is jelen vannak, mint az éttermek,  kávézók, a szálláshely pedig sűrűn ugyanezen komplexum keretein belül, vagy annak közvetlen közelében található. Az aqua parkokkínálataik és méreteik szerint sok félék lehetnek, és úgyszintén lehetnek nagyobbak és kisebbek is, és zártak vagy nyitottak, azaz olyanok, amelyek egész évben működnek, vagy olyanok, amelyek csak idény jellegűek. A modern aqua parkoknak általában lehetőségük van nyáron a nagy üveg felületeiket kinyitni, és ezek sajátságos látványosságot jelentenek az egész év folyamán. Az aqua parkok szolgáltatásai között dominálnak a nagyobb vagy kisebb különféle fajta csúzdák, vízbe ugró ugródeszkák, mesterséges hullámok, kisebb gyermekmedencék, hidromasszázsok, vízi akadályok elgyőzésén alapuló játékok ésezekhez hasonló egyéb szolgáltatások.