Hotel Tisa Balneum

Hotel Tisza Balneum od 01.04.2021. godine dočekuje svoje goste koji dolaze u poslovne, ekonomske i edukativne svrhe. 

Prema trenutnoj uredbi vlade R. Mađarske wellness odelenje Balneum spa je zatvoreno do daljnjeg. 

Čekamo dalji razvoj dogadjaja sa novim najavama 22.03.2021. godine.

Hotel Tisza Balneum