Segedinski "Virag" ponovo radi

IZVOR : VAJDASÁGMA

Segedinski „Virag“ ponovo otvara vrata?

Lokalna samouprava je raspisala konkurs za zakup prostorija poslastičarnice „Virag“ (Virág) i „Kiš Virag“ (Kis Virág) u Segedinu.

Licitacija kreće sa 59 miliona forinti, a mesečni zakup za obe nekretnine, u kojima moraju funkcionisati poslastičarnice, je ukupno 1,5 miliona forinti. Rok za podnošenje prijava je 16.februar.

U zgradi izgrađenoj 1873. u centru Segedina već od 1874. postoji poslastičarnica, a 1922. su vlasnici postali braća Virag (Virágh) iz Temišvara (Temesvár). Nakon nacionalizacije je naziv poslastičarnice (p)ostao onaj koji je dobro poznat i mnogim generacijama na prostoru današnje Vojvodine.

Privatizacija je obavljena pre 20 godina, a 2010 je propala firma koja je do tada upravljala poslastičarnicom. Nakon toga je – u dugom sudskom procesu – vlasnik nekretnine postala lokalna samouprava.