Proširuju banju u Miškolcu

U programu modernih gradova je projekat razvijanja Banje u Miškolcu i njene okoline, a započeli su i radovi na bušotinama Hejő –toplotnog bunara na prostorima nekadašnjeg dečijeg štranda.

Koczak Silvija, PR gradonačelnika grada Miškolca je izdala je saopšetenje i obavestila građane da će ovi radovi koji proizvode veliku buku po planu trajati 100 dana, ali da će njima doći do velikog potenciala za dalje iskorišćavanje prirodnih resursa za razvijanje banjskog turizma na ovim prostorima.

Tovább fejlesztik a miskolctapolcai strandot

U cilju smanjenja buke, izvođač će izgraditi zaštiti zid, a radovi će se izvoditi u 24 časova dnevno ako to vremenske prilike budu dozvoljavale.