Obnavljanje čuvene banje Dagalj u Budimpešti

Vlada R.Mađarske će izdvojiti 1,1 milijarde forinti za obnovu banje Dagaly (Dagalj) u Budimpešti. Ova banja je privremeno zatvorena za javnost, a kako se očekuje, početkom letnje sezone ove godine će se ponovo otvoriti.

Posle obnove će banja biti energetski efikasnija, ekonomičnija, savremenija a usluga će biti na višem nivou.

Na ovoj  adresi su bila održavana i neka od takmičenja FINA vodeng prvenstva na leto 2017.godine, zato je banja dobila 100 miliona forinti od međunarodnih organizacija a 1 milijardu od vlade Mađarske.

https://www.termalfurdo.hu/upload/images/Galeria/furdo/dagaly_termalfurdo__strandfurdo_es_uszoda/termalfurdo_dagaly_strand_1.jpg