16 godina zatvorena banja otvara vrata sledeće godine

Banja i hotel “Rac” otvara vrata sledeće godine ponovo, nakon 16 godina pauziranja.  

Nakon što su rešeni imovinski pravni odnosi ove banje, ona će se renovirati i tokom 2019.godine ponovo otvara vrata za svoje stare i nove posetioce.

Banja je izgrađena u XV veku, stradala je za vreme drugog svetskog rata, zatim bila obnovljena između 1963. i 1965. godine, ali je zatvorena 2002.godine kada je bila planirana rekonstrukcija i izgradnja hotelskog krila. Radovi su konstantno kasnili, a prestali su 2010. godine zbog stečajnog postupka investitora. Rasprava između investitora i vlasnika trajala je 8 godina, za ovo vreme je bilo u opciji da se banja iznajmi drugim investitorima, da bi na kraju javno preduzeće za održavanje nacionalnih banja ponudilo preuzimanje i investiciju u ovu banju, tako da je izrađen projekat i obezbeđuju se sredstva u visini od 2.5 milijardi forinti da bi što pre započeli finalni radovi i banja otvorila vrata tokom 2019. godine.